Tilmelding til undervisning

Vi tilmelder dig obligatoriske fag - du skal selv tilmelde dig valgfag

Som studerende på odontologi, sørger vi for, at du bliver tilmeldt alle de obligatoriske kurser på din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse. 

Dine valgfag skal du selv tilmelde dig. 

Tilmelding til valgfag via STADS

Du tilmelder dig dine valgfag via studieselvbetjeningen (STADS) i perioden 1.-5. maj. 

Sådan tilmelder du dig valgfag 

 • Log på STADS 
 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 
 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 
 • Vælg “Bekræft tilmelding” 
 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger” 

Tilmeldingen til såvel undervisning og eksamen er bindende efter tilmeldingsperiodens udløb.  

 
Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 
 • Vælg menuen “Undervisning” 
 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 
 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 

Når du tilmelder dig et valgfag, er du også automatisk tilmeldt den tilhørende prøve. Tilmeldingen til såvel undervisning og eksamen er således bindende efter tilmeldingsperiodens udløb. 

Afmelding af obligatoriske kurser

Vi sørger for, at du bliver tilmeldt alle obligatoriske kurser på din bachelor- og kandidatuddannelse. 

Du har dog mulighed for at blive afmeldt et obligatorisk kursus. 


Sådan gør du

Du afmelder dig et kursus ved at sende en mail til Health Studieservice med disse informationer: 

 • Navn
 • Studienummer
 • Kursus du ønsker at blive afmeldt
 • Hvornår du i stedet ønsker at tage kurset


Frister for at blive afmeldt et obligatorisk kursus

Ønsker du at blive afmeldt et kursus i forårssemesteret, sender du en mail til Health Studieservice i perioden 1.-5. november. 

Ønsker du at blive afmeldt et kursus i efterårssemesteret, sender du en mail til Health Studieservice i perioden 1.-5. maj. 

Ønsker du at blive afmeldt uden for afmeldingsperioderne har du mulighed for at søge en dispensation

Ret til holdsætning

Du har kun ret til én holdsætning pr. kursus. Er du tilmeldt et kursus, som du vælger ikke at følge alligevel, har du ikke alene brugt et prøveforsøg, men også din ret til holdsætning.
Indeholder et kursus obligatoriske, praktiske øvelser, der er en betingelse for at kunne bestå eller indstilles til eksamen, har du dog ret til tre x holdsætning på disse obligatoriske dele.

Er der fejl i din tilmelding?

Er du ikke tilmeldt de rigtige kurser, så send en mail til Health Studieservice, så hjælper vi dig.