Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse.

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Hos Specialpædagogisk Støtte på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser. Er du i målgruppen for SPS-ordningen, sørger vi for, at der bliver søgt om støtteydelser til dig, og at støtten bliver sat i gang.

Vi har tavshedspligt. De oplysninger, du giver os, kommer ikke videre til andre på AU uden dit samtykke.

Vigtig information om coronasituationen

Vi tilbyder fortsat samtaler om SPS, og du er velkommen til at booke en tid, hvis du vil høre om dine muligheder for at få støtte. 

Du kan også kontakte os pr. tlf. 87 16 27 20 i vores sædvanlige åbningstid og pr. mail: sps@au.dk.

Hold dig i øvrigt opdateret om situationen med coronavirus på AU's officielle coronahjemmeside.

Mød SPS i Herning

Frem til udgangen af september kan du hver torsdag møde en SPS-vejleder i Herning. Du er velkommen til at komme forbi og få en snak. Du behøver ikke booke en tid på forhånd.

  • Træffetid: Kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-15.00
  • Lokale: 8001, 1005 (lige ved receptionen) 

Betingelser for at få SPS

SPS er støtte til studerende der

  • har formel dokumentation for din funktionsnedsættelse (fra fx speciallæge, psykiater el. lign.)..
  • oplever studievanskeligheder som direkte følge af din funktionsnedsættelse
  • er optaget på en SU-berettiget uddannelse (der bevilges ikke SPS til åben uddannelse f. eks. efter- og videreuddannelse)
  • er studieaktiv

SPS er IKKE støtte i forhold til

  • adgangsforhold på studiestedet
  • transport til studiestedet
  • livet uden for studiestedet
Videooplæg om SPS I denne video kan du høre lidt om, hvad SPS er, hvem der kan få støtte, og hvordan du kommer i kontakt med os.