3. semester

Undervisning efterår 2019

Undervisningen starter i uge 36 i efteråret 2019. 

Her finder du læseplanen for 3. semester efteråret 2019.

Der kan komme ændringer løbende. Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.  

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.  

Særligt om valgfag

På 3.semester skal du følge valgfagskurser svarende til 10 ECTS. 
Du kan vælge valgfag, der er udbudt af Health og rettet mod kandidatuddannelser for sundhedsfaglige professionsbachelorer, eller valgfag på eksisterende fag på andre uddannelser. Du kan læse mere i din studieordning. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på. 

Se mere info i Kursuskataloget. 

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2019-20

Ordinær eksamen

Her finder du ENDELIG eksamensplan for 3. semester, Vinteren 2019/20

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk venligst, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan senest fra 1. november.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.