3. semester

Retningslinjer ved udlandsrejser

For at undgå unødig smitterisikoen af COVID-19 har Region Midtjylland den 11. juni 2020 udarbejdet en retningslinje for medarbejdernes rejser til udlandet i 2020, der bl.a. indebærer at man skal i 14 dages karantæne efter udrejse til et risikoområde.

Dette gælder også for elever og studerende, der er eller skal i klinikophold/praktik i Region Midtjylland. 

Retningslinjen følger myndighedernes anbefalinger og er udarbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø og understøtte sikkerhed for både medarbejdere, patienter, borgere, klienter, pårørende, uddannelsessøgende i praktik og andre samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om retningslinjen via dette link til Region Midtjyllands hjemmeside.

Siden bliver løbende opdateret i takt med myndighedernes ændrede retningslinjer så følg løbende med.

Undervisning efterår 2020

Undervisningen starter i uge 36 i efteråret 2020. 

Her finder du læseplanen for 3. semester efteråret 2020.

Der kan komme ændringer løbende. Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.  

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.  

Særligt om valgfag

På 3.semester skal du følge valgfagskurser svarende til 10 ECTS. 
Du kan vælge valgfag, der er udbudt af Health og rettet mod kandidatuddannelser for sundhedsfaglige professionsbachelorer, eller valgfag på eksisterende fag på andre uddannelser. Du kan læse mere i din studieordning. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på. 

Se mere info i Kursuskataloget. 

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2020-21

Ordinær eksamen

Her finder du FORELØBIG eksamensplan for 3. semester, Vinteren 2020/21

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk venligst, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan senest fra 1. november.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.