Valgfag

Nedenfor finder du links til kursuskataloget samt ugeskema for alle efterårets valgfag. Semesterstart er uge 36 og -slut uge 51. Detaljerede kursusplaner finder du via Blackboard fra medio august.

Informationsmøde om valgfagstilmelding afholdes på Campus Aarhus:

3. april kl. 9.00-10.00, bygn. 1262 lokale 101

Her finder du oversigten for valgfag, efteråret 2019 pr. 25.6.

Oversigten viser på hvilke ugedage, i hvilke tidsrum og i hvilke uger det enkelte valgfag ligger, så du kan planlægge dit 3. semester.

10 ECTS valgfag - efteråret 2019

Desuden vil det være muligt for studerende på Kandidatuddannelsen i sygepleje og studerende på den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse at vælge yderligere 1 valgfag som udbydes på Kandidatuddannelsen i Folkesundhed. Vær dog venligst opmærksom på at eksamensformen og bedømmelsen er anderledes. Du finder ugeskema for disse valgfag på Studieportalen for Folkesundhedsvidenskab.