Tilstedeværelseskrav

Studerende forventes som udgangspunkt at være til stede 100% af de udbudte undervisningstimer, da der er tale om et fuldtidsstudium.

Ved de fag, hvor der er tilstedeværelseskrav, skal den studerende som minimum være til stede 80% af de udbudte undervisningstimer. Derudover kan der være andre specifikke krav som eksempelvis afholdelse af oplæg undervejs i undervisningen. For nærmere bestemmelser vedr. dette, se kursusbeskrivelsen for det enkelte fag i kursuskataloget.

Tilstedeværelseskravet er et forudsætningskrav for at kunne gå til eksamen i faget.

Hvis tilstedeværelseskravet ikke er opfyldt, har det følgende konsekvenser på bachelorseminarer, fordybelsesseminarer og kandidatseminarer:

Ordinær eksamen

Hvis du ikke har opfyldt tilstedeværelseskravet og ønsker at deltage i den ordinære eksamen, kan du nedenfor læse, hvordan du skal forholde dig.

Du skal aflevere én diskussionsopgave pr. fraværsgang, som du har ud over 20 %. 

Diskussionsopgaven har et omfang på minimum 3 normalsider og maksimum 4 normalsider pr. manglende undervisningsgang ud over 20%. (1 normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum). I opgaven besvares 1-3 spørgsmål relateret til undervisningsindholdet den dag, du var fraværende.

Underviseren kan enten stille spørgsmålene eller bede den studerende formulere spørgsmålene. Dette afklares nærmere med den enkelte underviser. Hvis den studerende selv skal formulere spørgsmål, skal underviseren godkende dem forud for besvarelsen. Har du flere fraværsgange ud over de 20 % afleveres flere diskussionsopgaver afhængig af antallet af fraværsgange.

Opgaven/erne skal afleveres på et af underviser fastsat tidspunkt forud for den ordinære eksamen. Det er vigtigt, at du kontakter underviser ift., hvad spørgsmålene er/hvornår spørgsmålene skal være godkendt, og hvornår opgaverne skal afleveres. Det er den konkrete underviser, der fastsætter fristerne.

Reeksamen

Hvis du ikke har opfyldt tilstedeværelseskravet og ønsker at deltage i reeksamen kan du nedenfor læse mere om, hvordan du skal forholde dig.

Du skal aflevere én diskussionsopgave pr. fraværsgang, som du har ud over 20 %. 

Diskussionsopgaven har et omfang på minimum 3 normalsider og maksimum 4 normalsider pr. manglende undervisningsgang ud over 20%. (1 normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum). I opgaven besvares 1-3 spørgsmål relateret til undervisningsindholdet den dag, du var fraværende.

Underviseren kan enten stille spørgsmålene eller bede den studerende formulere spørgsmålene. Dette afklares nærmere med den enkelte underviser. Hvis den studerende selv skal formulere spørgsmål, skal underviseren godkende dem forud for besvarelsen. Har du flere fraværsgange ud over de 20 % afleveres flere diskussionsopgaver afhængig af antallet af fraværsgange.

Opgaven/erne skal afleveres på et af underviser fastsat tidspunkt forud for reeksamen. Det er vigtigt, at du kontakter underviser ift., hvad spørgsmålene er/hvornår spørgsmålene skal være godkendt, og hvornår opgaverne skal afleveres. Det er den konkrete underviser, der fastsætter fristerne.

Husk at du selv skal tilmelde dig reeksamen. Du kan se, hvornår tilmeldingsrunden til reeksamen er her