Tilstedeværelseskrav

Studerende forventes som udgangspunkt at være til stede 100% af de udbudte undervisningstimer, da der er tale om et fuldtidsstudium.

Ved de fag, hvor der er tilstedeværelseskrav, skal den studerende som minimum være til stede 80% af de udbudte undervisningstimer. Derudover kan der være andre specifikke krav som eksempelvis afholdelse af oplæg undervejs i undervisningen. For nærmere bestemmelser vedr. dette, se kursusbeskrivelsen for det enkelte fag i kursuskataloget.

Opfyldes tilstedeværelseskravet ikke, har det følgende konsekvenser afhængig af faget:

Bachelorseminarer og fordybelsesseminarer

Opfyldes tilstedeværelseskravet ikke, er du dumpet seminaret, og du har brugt et eksamensforsøg. Du kan i kursusbeskrivelsen for det pågældende seminar se, hvilken form reeksamen har.

Fag med tilstedeværelseskrav på kandidatuddannelsen

På kandidatuddannelsen er tilstedeværelseskravet et forudsætningskrav for at kunne gå til eksamen i faget. Opfyldes tilstedeværelseskravet ikke, kan du derfor ikke deltage i den ordinære eksamen. Du har samtidig brugt et eksamensforsøg. 

Du kan i kursusbeskrivelsen for det pågældende fag se, hvilken form reeksamen har. Har du ikke opfyldt tilstedeværelseskravet i et kandidatseminar skal du dog læse mere nedenfor:

Kandidatseminarer

Har du ikke opfyldt tilstedeværelseskravet og ønsker at deltage i reeksamen kan du nedenfor læse mere om, hvordan du skal forholde dig.

Du skal afleveres én diskussionsopgave pr. fraværsgang, som du har ud over 20 %. 

Diskussionsopgaven har et omfang på 3 normalsider (1 normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum). I opgaven opstilles et spørgsmål, som du selv skal opstille ud fra det tema/emne, som var oppe i forbindelse med den pågældende undervisningsgang. Spørgsmålet skal godkendes af underviser. Opgaven består i at svare på spørgsmålet.

Har du flere fraværsgange ud over de 20 % afleveres flere diskussionsopgaver afhængig af antallet af fraværsgange.

Opgaven/erne skal afleveres på et af underviser fastsat tidspunkt forud for tilmeldingsrunden til reeksamen. Det er vigtigt, at du kontakter underviser ift. hvornår spørgsmålene skal være godkendt, og hvornår opgaverne skal afleveres. Det er den konkrete underviser, der fastsætter fristerne.

Husk at du selv skal tilmelde dig reeksamen. Du kan se, hvornår tilmeldingsrunden til reeksamen er her