Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Information om fag- og eksamenstilmeldinger
 • Information om hvor du kan få hjælp til aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Hjælp til brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hjælp når du ikke ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Kontakt os

Besøg os mandag, onsdag og fredag kl. 9-14 på:

Besøg os tirsdag og torsdag kl. 9-14 på:

Disse få dage holder vi lukket

Vi har lukket på helligdage (inkl. 5. juni) samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.
Studienævnsbetjening Tine Haugsted Fuglsang thfu@au.dk    93525339
Dispensationer, merit og forhåndsvurderinger Merete Nyfeldt-Nüchel menyf@au.dk    93522016
Eksamensklager Cecilie Ulfkjær

cecilieu@au.dk 

9352 1478

Studieadministration (Bachelor) Anne Werenfeldt bachelor.bss@au.dk  93521283
Studieadministration (Kandidat) Marianne Petersen kandidat.bss@au.dk 93521983
Studie- og trivselsvejledning  Dennis Haarup Karlsen dennnisk@au.dk  93508250
Studievejledning Studievejleder studvej@psy.au.dk 93522701