Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 13 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt Mail Tlf.
Studienævnsbetjening Merete Lund Tranberg mlt@au.dk 9352 1984
Dispensationer, merit og forhåndsvurderinger Bolette Bligaard bobl@au.dk  9352 1598
Eksamensklager Cecilie Ulfkjær

cecilieu@au.dk 

9352 1478

Studieadministration (Bachelor) Anne Werenfeldt bachelor.bss@au.dk  9352 1283
Studieadministration (Kandidat) Tina Aronro kandidat.bss@au.dk 9352 2335
Studie- og trivselsvejledning  Dennis Haarup Karlsen dennisk@au.dk  9350 8250
Studievejledning Studievejleder studvej@psy.au.dk 9352 2701