Forhåndsgodkendelse og merit

Du kan søge om at lade et eksternt kursus erstatte et kursus i dit studieprogram. Når du gør det kalder vi det en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført kurset). Det er studienævnet, der afgør om du kan få forhåndsgodkendelse eller merit.

Kurset skal være på tilstrækkeligt niveau og være relevant for din uddannelse. Du kan læse mere om dette i boksene herunder.

Trin 1: Søg om forhåndsgodkendelse

Trin 2: Søg om optagelse på kurset. Søg hos universitetet/uddannelsen, der udbyder kurset.

Trin 3: Søg om merit, når du har bestået dit kursus. 

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgningen godkendes af dit Studienævn. Hvis prøver er på tilstrækkelig niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet ækvivalens mellem en prøve, som du har taget, og en obligatorisk prøve på dit studium, så kan du fritages for denne. Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer andre steder fra, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.
 

Sådan søger du merit/forhåndsgodkendelse

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør, om du må få forhåndsgodkendelse eller merit. Både forhåndsgodkendelse og merit søger du igennem mitstudie.au.dk 

Ønsker du at erstatte med fag på Aarhus Universitet, er det gæstefag.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på det/de fag, du har søgt godkendelse af, og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen for at søge om optagelse på faget/fagene.

Hvis du ønsker et fag ud over din uddannelse, skal du ansøge via tomplads (mod betaling).
 

Hvilke informationer skal jeg bruge?

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag ved et andet universitet):

  • Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge
  • Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang fremgår.
  • Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette den normerede belastning over 2 semestre. Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag.
  • Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning.

Merit (overførsel af beståede fag fra andet universitet):

  • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
  • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
  • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
  • Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, eller kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk af de kurser, som du søger om at få meritoverført (inkl. Kursusniveau, ECTS mv.)

Du kan først søge om merit eller forhåndsgodkendelse, når du har indsamlet alle relevante informationer. Dokumentationen skal være fra officielle kilder, f.eks. link til kursuskatalog. Såfremt du vedhæfter kursusbeskrivelser som filer, skal du vedhæfte en fil pr.fag. Filen skal være navngivet med fagets titel.

Du kan desuden læse mere under "Udveksling og studieophold i udlandet".