Forhåndsgodkendelse og merit

Du kan søge om at lade et eksternt kursus erstatte et kursus i dit studieprogram. Når du gør det kalder vi det en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført kurset). Det er studienævnet, der afgør om du kan få forhåndsgodkendelse eller merit.

Kurset skal være på tilstrækkeligt niveau og være relevant for din uddannelse. Du kan læse mere om dette i boksene herunder.

Trin 1: Søg om forhåndsgodkendelse

Trin 2: Søg om optagelse på kurset hos universitetet/uddannelsen

Trin 3: Søg om merit, når du har bestået dit kursus.