Alkoholpolitik for studiestart

Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve studieår. Der er her tænkt på tidsrummet fra de nye studerende modtager deres optagelsesbreve/mails, til introdagene og hytteturen samt en evaluering af den første tid.


Nedenstående gælder særligt for introforløbet på AU campus samt hyttetur/rustur uden for AU campus:

  1. Tutorer er underlagt Aarhus Universitets alkoholpolitik, når de udfører arbejde på vegne af universitetet.
  2. Det er ikke tilladt for tutorer eller de nye studerende at drikke alkohol før og under faglige arrangementer både til de dele af studiestarten, som foregår på AU campus og uden for AU campus. Det vil sige, at alkohol er forbudt mellem kl. 8-16 som en del af rusintroduktionen. Dog kan der gives særligt tilladelse til visse arrangementer af studielederen.
  3. Den enkelte tutorgruppe skal sikre, at der under alle arrangementer er tutorer til stede, som ikke indtager alkohol
  4. Der skal være en passende balance mellem studiestartens faglige og sociale aktiviteter. Alle nye studerende skal føle sig velkomne til alle aktiviteter, uanset om man drikker alkohol eller ej. At sige nej til alkohol må aldrig resultere i at den nye studerende skal sige nej til at deltage i en aktivitet.
  5. Tutorerne har ansvaret for at sikre, at alle aktiviteter afvikles i en form, der ikke forudsætter indtagelse af alkohol
  6. Tutorerne har ansvaret for, at nye studerende ikke udsættes for aktiviteter, der kan virke grænseoverskridende for eller stødende på den enkelte.