Kandidat studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Psykologi

Velkommen til
Aarhus BSS

Psykologi


OBS: Siderne opdateres først i juni!

Velkommen til kandidatstudiet på Psykologi

Her nedenfor finder du al relevant information i forbindelse med din intro og studiestart. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i program og mødetid mv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Velkomst fra de rusansvarlige på kandidatstudiet

Tillykke med din optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi i Aarhus!

Du går en rigtig spændende tid i møde med et nyt studie og nye medstuderende. Du har sikkert allerede en masse spørgsmål til, hvad der skal ske på kandidatuddannelsen. 

For at sikre, at du kommer godt i gang på kandidatstudiet, har vi planlagt nogle rusdage i uge 35. Dette får I mere information om ved studiestart. Formålet med rusdagene er at ryste jer alle godt sammen, så I lærer hinanden at kende. Samtidig introducerer vi dig til Psykologisk Institut, både fagligt og socialt. Nogle af jer kender måske hinanden fra bacheloren, men der vil være mange nye studerende fra andre universiteter, som du ikke kender endnu. Vi vil derfor opfordre dig til at deltage, så du lærer dine medstuderende og dit campus at kende, selvom det selvfølgelig er frivilligt at deltage i rusdagene. Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen
Kandidatrussekretærer Carla og Sarah

Rusdage og studiestart

Program og tilmelding til rusdage på kandidatstudiet

Du tilmelder dig rusdagene på dette link: https://survey.au.dk/LinkCollector?key=CCFWXMQEL1C2

_____

Program for rusdagen den 29. august
Denne første dag er for nye kandidatstuderende, som ikke har taget bachelorstudiet på Aarhus Universitet.

STED: Lille Juridisk auditorium, bygning 1342 , lokale 455

14.00 Vi mødes i 'psykgården' (ved bygning 1340) og får tildelt holdnummer
14:15 Velkomst ved russekretærer
14:20 Velkomst ved Jan Tønnesvang
14:25 Generel faglig introduktion + IT-introduktion
15:15 Præsentation af udvalg
16:15 Tour de Campus
17:00 Snup en øl/kaffe ved Stakladen :)


_________

Program for rusdagen den 1. september
Denne dag er for
alle nye kandidatstuderende
STED: Store Jurisk Auditorium i bygning 1343, lokale 275 på Bartholins Allé 11.

11:00 Vi mødesforan "Store Juridisk" og får tildelt holdnummer.
11:15 Velkomst ved tutorholdet
11:25 Introduktion til rusdagene
11:30 Generel introduktion til kandidatuddannelsen + tips og tricks
12:15 Lær dit hold at kende
13:00 Frokost på holdene
13:45 Leg i Universitetsparken
16:00 KC Bar i kantinen
17:00 Pubquiz i kantinen
18:00 Vi får mad udefra
22:00 Festen slutter


___________

Program for rusdagen den 2. september
Denne dag er for
alle nye kandidatstuderende
STED: Lille Anatomisk (bygning 1231, lokale 424)

09:00 Morgenmad på holdene
10:30 Oplæg fra psykologer fra det virkelige liv
12:30 Frokost på hold + forberedelse til city tour
13:30 City tour
14.30 Opsamling på city tour + præmieuddeling
18:00 Pubcrawl
21:30 KC studiestartsbar

Følg med i Facebook-gruppen for nye kandidatstuderende 2022. Det er også her, du kan følge med i rusdagenes aktiviteter under rusugen.

Find vej første dag

Rusdagene foregår i bygning 1342 og 1343 på Bartholins Allé 11.

Studiestart og personligt skema

Undervisningen starter i uge 35. Du kan finde de nøjagtige mødetider -og steder på dine timeplaner. For at se dine undervisningstimer det pågældende semester skal du gøre følgende:

 • Tryk på ”+ Tilføj timeplan”.
 • Vælg ”Log på nu” for at se dit personlige skema.
 • Det er også muligt at søge efter og tilføje ”Studieretning” og ”Kursus”.

Vigtige systemer, vejledning, support og boghandel

Sådan får du vigtig information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder al information via venstremenuen, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dine timeplaner mv. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information, som bl.a. vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, som du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Bartholins Allé (bygn. 1322) og på Fuglesangs Allé (bygn. 2628).


Boghandel

Bøgerne kan købes i Stakbogladen, der ligger på Nordre Ringgade 3. Du får yderligere information og mulighed for at besøge Stakbogladen i løbet af introduktionsforløbet, så du skal derfor ikke købe bøger, før du starter.


Bibliotekerne – AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

 • søge information og litteratur – online og fysisk
 • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
 • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS, finder du på:


Skema, fagbeskrivelser og eksamen

Timeplaner
Du finder altid dine timeplaner (dit skema) her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Timeplaner. Der kan forekomme ændringer i timeplanerne, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dine timeplaner.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Eksamen
Digital eksamen foregår via WISEflow, så det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan dette fungerer, før du skal til en digital eksamen. Du kan læse mere om eksamen, inkl. digital eksamen, her på studieportalen under menupunktet Eksamen.

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og Ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Lidt om kandidatstudiet

Lidt om dine første fag på kandidatstudiet

I efterårssemesteret, som for de fleste studerende er første semester på kandidatuddannelsen, ligger fire obligatoriske fag.

 • Forelæsningsrækken Grundfag A klinisk psykologi omhandler psykologiske interventionsformer, herunder psykoterapi. Man skal have bestået faget for at kunne blive optaget på et klinisk seminar senere på kandidatuddannelsen. Læs mere om faget i kursuskataloget.
 • Forskningsmetode 4 er et fag, hvor man arbejder i grupper med andre studerende og modtager vejledning på et mindre selvvalgt forskningsprojekt hen over semesteret. Der er krav om tilstedeværelse. Læs mere om faget i kursuskataloget.
 • De to fag Test- og undersøgelsesmetode og Interventionsmetode er færdighedsfag og bestås ved aktiv deltagelse, hvor man skal være til stede i undervisningstimerne. Begge fag er opdelt i grundmoduler med det samme indhold for alle studerende, og overbygningsmoduler, som fokuserer på mere specifikke tilgange. Interventionsmetodeundervisningen ligger sidst på semesteret, efter den øvrige undervisning er afsluttet, og består af nogle intensive undervisningsforløb.
  Læs mere om Test- og undersøgelsesmetode.
  Læs mere om Interventionsmetode.

Studenterforeninger

På Psykologisk Institut finder du et rigt foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale, og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger. Her på din studieportal finder du information om de forskellige foreninger.

Fra nordmann til nordmenn

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt