Kandidat studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Psykologi

Velkommen til
Aarhus BSS

Psykologi


Velkommen til kandidatstudiet på psykologi

Her nedenfor finder du al relevant information i forbindelse med din intro og studiestart. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i program og mødetid mv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Velkommen til kandidatstudiet

Du går en rigtig spændende tid i møde med et nyt studie og nye medstuderende. For at sikre, at du kommer godt i gang på kandidatstudiet, har vi planlagt et par introdage: den 26. august og den 29. august.

Formålet med dagene er, at byde jer velkommen, give jer mulighed for at møde hinanden og præsentere jer for kandidatstudiets opbygning og indhold.

Den første del af dagen d. 26. august er for dem, som er helt nye på Aarhus Universitet. Den anden del af dagen bliver for alle – både helt nye og dem af jer, som har taget jeres bachelor her. Vi håber, at I har lyst til at deltage og få en god start på kandidatstudiet.

Den 29. august bliver der nogle fællesaktiviteter og hygge.

Vi glæder os til atse jer!


Med venlig hilsen
Mimi Yung Mehlsen
Studieleder

Introdage og studiestart

Program for dine introdage

Den 26. august 2024

10.00: For dem, som er nye på Aarhus Universitet
Vi mødes i gården uden for Psykologisk Institut på Bartholins Allé 9 (foran bygning 1340).
Vi går her fra samlet til bygning 1325, lokale 420, hvor der vil være forskellige former for introduktion.

14.00: For alle nye kandidatstuderende
Alle nye kandidatstuderende mødes i Store Juridisk Auditirium (bygning 1343, lokale 275) til introduktion til kandidatstudiet.

15.00:
Introduktion om praktik

__________

Den 29. august 2024

10.00
Vi mødes i Store Juridisk Auditorium (bygning 1343, lokale 275), og der vil være et par oplæg frem til kl. 12.

Eftermiddag og aften
Fælles aktiviteter og bar

Find vej første dag

  • Vi mødes ved gården, som er foran bygning 1340 på Bartholins Allé 9. (Se kortet nedenfor.)
  • Derefter er vi i bygning 1325, lokale 420, på modsatte side af vejen.

Vigtigt at vide som ny studerende

Sådan får du vigtig information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

Brightspace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Her finder du al officiel information om dit studie, bl.a. skema, studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du f.eks. skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information, som bl.a. om vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål f.eks. vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.

It, boghandel og bibliotek

It-support

It bliver en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte it-supporten. It-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk og meget mere.

It-supporten findes både på Bartholins Allé (bygn. 1322) og på Fuglesangs Allé (bygn. 2628).


Boghandel

Stakbogladen
Stakbogladen er Aarhus Universitets boghandel og ligger på Ringgaden. Du kan også købe dine bøger online på www.stakbogladen.dk. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie. Du kan få 10% studierabat.

Husk, der er afsat tid til bogkøb i rusugen.


Bibliotekerne – AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

  • søge information og litteratur – online og fysisk
  • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
  • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS, finder du på:


Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og Ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Lidt om kandidatstudiet

Lidt om dine første fag på kandidatstudiet

I efterårssemesteret, som for de fleste studerende er første semester på kandidatuddannelsen, ligger fire obligatoriske fag.

  • Forelæsningsrækken Grundfag A klinisk psykologi omhandler psykologiske interventionsformer, herunder psykoterapi. Man skal have bestået faget for at kunne blive optaget på et klinisk seminar senere på kandidatuddannelsen.
  • Forskningsmetode 4 er et fag, hvor man arbejder i grupper med andre studerende og modtager vejledning på et mindre selvvalgt forskningsprojekt hen over semesteret. Der er krav om tilstedeværelse.
  • De to fag Test- og undersøgelsesmetode og Interventionsmetode er færdighedsfag og bestås ved aktiv deltagelse, hvor man skal være til stede i undervisningstimerne. Begge fag er opdelt i grundmoduler med det samme indhold for alle studerende og overbygningsmoduler, som fokuserer på mere specifikke tilgange. Interventionsmetodeundervisningen ligger sidst på semesteret, efter den øvrige undervisning er afsluttet, og består af nogle intensive undervisningsforløb.
     

Du kan finde beskrivelser af de forskellige fag i kursuskataloget her på din studieportal.

Studenterforeninger

På Psykologisk Institut finder du et rigt foreningsliv, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale, og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger.

Fra nordmann til nordmenn

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt