Kandidat studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Psykologi

Velkommen til
Aarhus BSS

Psykologi


Velkommen til kandidatstudiet på Psykologi

Her nedenfor finder du al relevant information i forbindelse med din intro og studiestart. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i program og mødetid mv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Velkommen til kandidatstudiet

Du går en rigtig spændende tid i møde med et nyt studie og nye medstuderende. For at sikre, at du kommer godt i gang på kandidatstudiet, har vi planlagt en introdag fredag d. 25/8.

Formålet med introdagen er at byde alle nye kandidatstuderende velkommen på kandidaten, give anledning til at du kan møde dine nye medstuderende samt kort præsentere dig for kandidatens faglige opbygning og indhold. For at få et bedre indblik i hvad man på sigt kunne have lyst til at arbejde med, og hvor man evt. kunne tænke sig at komme i praktik, kommer der også fire psykologer og fortæller om deres arbejde i det virkelige liv. 

Som det fremgår af programmet, bliver den første del af dagen for de af jer, som kommer fra en bachelor på et andet universitet og derfor er helt nye på Aarhus Universitet. Den anden del af dagen bliver for alle – både helt nye og de af jer, som har taget jeres bachelor her. Vi håber, at I har lyst til at deltage og få en god start på kandidaten!

Man tilmelder sig dagen ved at trykke "deltager" på facebook-eventet: https://fb.me/e/4k7ALmIAd. S.:. den 22. august.

Så ved vi hvor mange der kommer, og hvor mange vi skal bestille sandwiches til :) 

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen,
Sine og Elisabeth
Introdagskoordinatorer

Introdag og studiestart

Program og tilmelding til introdagen på kandidatstudiet

Introdagen er den 25. august. Første del af dagen bliver for de af jer, som er helt nye på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Anden del af dagen bliver for alle kommende kandidatstuderende på psykologi uanset, hvor man har taget sin bachelor.

TILMELDING: Du trykker blot "deltager" på Facebook eventet: https://fb.me/e/4k7ALmIAd

_______
For nye på Psykologisk Institut

09.00: Vi mødes i Psykgården (Gården ved Bartholins Allé 9) og følges op til lokale 1325-120

09.15: Kaffe, velkomst og præsentation af dagens program

09.30: Præsentation af studieformen ved studieleder Mimi Mehlsen

09.50: Generel faglig introduktion

10.00: Pause

10.15: Præsentation af udvalg

10.40: IT-introduktion

10.55: Spørgsmål

For alle kandidatstuderende

11.15: Velkomst og præsentation af dagens program i Tvillingeauditorierne  (1324-011)

11.20 : Introduktion til kandidatuddannelsen og praktik

12.00: Fællesaktivitet på campus og sandwich

14.00: Opsamling på aktivitet i tvillingeauditoriet og kåring af vindere. Der udloddes øl til kandidat-rus-baren d. 31/8.

14.15: Arbejdet som psykolog i det virkelige liv

 • Kort introduktion af karrierevejledningen, AU
 • Privatpraktiserende psykolog, Emil Rask
 • PPR-psykolog, Josefine Gladbjerg

 15.00: Pause

 15.15: Oplæg fra psykologer fra det virkelige liv

 • Forsker og klinisk psykolog på sexologisk enhed Yoon Frederiksen
 • AO-psykolog Claus Elmholdt

 15.55: Afrunding og spørgsmål

 16.00: Tak for i dag! Vi ses til kandidat-rus-bar d. 31/8 og lang samfbar d. 1/9! 

_______

Kontakt

Har du spørgsmål til introdagen?
Kontakt Elisabeth på 201707974@post.au.dk.

Find vej første dag

Introdagen foregår ved Psykologisk institut i Universitetsparken.

 • Vi mødes ved Psykgården, som er foran bygning 1340 på Bartholins Allé 9. (se kortet nedenfor)
 • Derefter er vi i Tvillingeauditorierne, som er i bygning 1324, lokale 011, på modsatte side ad vejen.

Vigtige systemer, vejledning, support og boghandel

Sådan får du vigtig information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder al information via venstremenuen, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dine timeplaner mv. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information, som bl.a. vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere.

IT-supporten findes både på Bartholins Allé (bygn. 1322) og på Fuglesangs Allé (bygn. 2628).


Boghandel

Stakbogladen
Du kan købe dine bøger online på www.stakbogladen.dk. Stakbogladen Aarhus Universitets boghandel. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie. Du kan naturligvis også købe dine bøger direkte i vores pop-up butik på Fuglesangs Allé 18, som er åben to gange om året ved semesterstart. Du kan få 10% studierabat.

Husk, der er afsat tid til bogkøb i rusugen.


Bibliotekerne – AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

 • søge information og litteratur – online og fysisk
 • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
 • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS, finder du på:


Skema og fagbeskrivelser

Skema
Du finder altid dit skema her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Skema. Tjek dit skema løbende, da der kan forekomme ændringer.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og Ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Lidt om kandidatstudiet

Lidt om dine første fag på kandidatstudiet

I efterårssemesteret, som for de fleste studerende er første semester på kandidatuddannelsen, ligger fire obligatoriske fag.

 • Forelæsningsrækken Grundfag A klinisk psykologi omhandler psykologiske interventionsformer, herunder psykoterapi. Man skal have bestået faget for at kunne blive optaget på et klinisk seminar senere på kandidatuddannelsen. Læs mere om faget i kursuskataloget.
 • Forskningsmetode 4 er et fag, hvor man arbejder i grupper med andre studerende og modtager vejledning på et mindre selvvalgt forskningsprojekt hen over semesteret. Der er krav om tilstedeværelse. Læs mere om faget i kursuskataloget.
 • De to fag Test- og undersøgelsesmetode og Interventionsmetode er færdighedsfag og bestås ved aktiv deltagelse, hvor man skal være til stede i undervisningstimerne. Begge fag er opdelt i grundmoduler med det samme indhold for alle studerende, og overbygningsmoduler, som fokuserer på mere specifikke tilgange. Interventionsmetodeundervisningen ligger sidst på semesteret, efter den øvrige undervisning er afsluttet, og består af nogle intensive undervisningsforløb.
  Læs mere om Test- og undersøgelsesmetode.
  Læs mere om Interventionsmetode.

Studenterforeninger

På Psykologisk Institut finder du et rigt foreningsliv, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale, og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger. Her på din studieportal finder du information om de forskellige foreninger.

Fra nordmann til nordmenn

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt