Rejs ud som freemover

Hvad er en freemover?

En freemover er en studerende, som studerer i et semester ved et udenlandsk universitet udenom en udvekslingsaftale. Begrebet freemover bliver mest brugt i Europa, og andre begreber for samme aktivitet er fx Study Abroad (AUS/NZ), non-degree student (USA/ASIA), guest student og visiting student.

Freemovers planlægger deres eget semester i udlandet. Det er ofte muligt at benytte sig af en agent. Agenter er private virksomheder, der bliver betalt af udenlandske universiteter for at rekruttere studerende til enten fuldtidsstudier eller semesterophold.

I ordet Freemover ligger der også, at du selv skal stå for hele processen. Til gengæld kan du i mange tilfælde få adgang til universiteter, som Health ikke kan hjælpe med en udvekslingsaftale til.

Bemærk:  AU kan ikke tilbyde at nominere dig til et udenlansk universitet, hvis du søger som freemover. 

Hvem kan rejse ud som freemover?

Dem, der primært bruger freemoverordningen på Health, er studerende, hvor der enten ikke er en AU-aftaler, der kan bruges til at rejse ud på.

Alle studerende på Health kan i princippet rejse ud som freemover, når studieordningen tillader det. Det er især semestre med mange valgfag, der er populære at bruge til selv at arrangere et ophold. 

Tommelfingerreglen at det er nødvendigt at få en forhåndsgodkendelse ved studienævnet på sin uddannelse for at kunne tage afsted.

Folkesundhedsvidenskab

 • Bachelor: Da der kun obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, kræver det, at du kan finde fag i udlandet, der kan udgøre det for disse fag. 
 • Kandidat: De fleste studerende på Folkesundhedsvidenskab rejser ud på kandidatuddannelsen (2. og 3. semester) og tager valgfag.

Idrætsvidenskab

 • Bachelor: Valgfag er især egnede til at rejse ud som freemover.   
 • Kandidat: Valgfag er især egnede til at rejse ud som freemover.
 • Tilvalg: Hvis du læser tilvalg på et andet fakultet og vil på udveksling skal søge forhåndsgodkendelse ved det studienævn, du læser på.

Medicin

 • Bachelor: Der er flere muligheder for at læse fag i udlandet gennem freemoverordningen. 
 • Kandidat: Vi anbefaler at kigge på AUs egne aftaler, da de dækker både teoretiske kurser og klinik, men du kan godt arrangere kortere ophold, fx valgfag/summer university kurser som freemover.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

 • Det er muligt at tage op til 15 ECTS som valgfag. Ophold af kortere varighed i udlandet, fx et eller flere summer university kurser kan være en mulighed. 
 • For at kunne rejse ud på et helt semester, skal du finde fag, der kan sidestilles med de obligatoriske fag på uddannelsen.

Kandidat i sygepleje

 • Det er muligt at tage op til 20 ECTS som valgfag. Ophold af kortere varighed i udlandet, fx et eller flere summer university kurser kan være en mulighed. 
 • For at kunne rejse ud på et helt semester, skal du finde fag, der kan sidestilles med de obligatoriske fag på uddannelsen.

Optometrik og synsvidenskab

 • Det er muligt at tage op til 10 ECTS som valgfag. Ophold af kortere varighed i udlandet, fx et eller flere summer university kurser kan være en mulighed. 
 • For at kunne rejse ud på et helt semester, skal du finde fag, der kan sidestilles med de obligatoriske fag på uddannelsen.

Odontologi

 • Bachelor: Det er muligt at tage 5 ECTS som valgfag.  Ophold af kortere varighed i udlandet, fx et eller flere summer university kurser kan være en mulighed. 
 • Kandidat: Vi anbefaler at overveje AUs egne aftaler, da de dækker både teoretiske kurser og klinik, men du kan også arrangere 5 ECTS som valgfag, fx som summer university kursus.

Tandplejer

 • Vi anbefaler at overveje AUs egne aftaler, da de dækker både teoretiske kurser og klinik. 
 • For at kunne rejse ud på et helt semester, skal du finde fag, der kan sidestilles med de obligatoriske fag på uddannelsen.

Hvad skal jeg overveje som freemover?

Du skal finde ud af, hvilket semester du vil rejse ud på og gerne i god tid. Som udgangspunkt kan du godt bytte rundt på semesterrækkefølgen herhjemme for at få dit udlandsophold til at gå op.
Du skal dog være opmærksom på, at studerende, som følger den almindelige rækkefølge, har fortrinsret til semestrene her på AU, så du er ikke garanteret at komme på et ønsket semester herhjemme efterfølgende. 

Som freemover skal du være forberedt på at investere endnu mere af din tid og energi i forberedelsen af dit studieophold, da du selv står for al kontakt til værtsuniversitetet. Start allerførst med at undersøge om universitetet optager freemovers.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Du bør starte med at planlægge dit freemoverophold så tidligt som muligt - gerne op til et år i forvejen. I nogle tilfælde vil ansøgningsfristen til værtsuniversitetet ligge allerede inden ansøgningen om en udvekslingsplads via AU/Health.

Find kurser

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe al relevant information (både praktisk og faglig). Find relevante fag i universiteternes kursuskataloger. Du skal kigge efter fag, der opfylder kravet om indhold og ECTS-point svarende til det pågældende semester, du rejser ud på herhjemme. 

Find inspirationslisten for tidligere godkendte og tidligere afviste fag 

Forhåndsgodkendelse 

Du skal søge forhåndsgodkendelse af de fag, du vil tage i udlandet senest den 1. april (for efterårssemesteret) eller den 1. oktober (for forårssemesteret). Du har mulighed for at ønske forhåndsgodkendelse af flere kurser. Du skal prioritere dine ønsker i én ansøgning, og de behandles i prioriteret rækkefølge. 

Du søger forhåndsgodkendelse på mitstudie.au.dk.

Læs mere om at søge forhåndsgodkendelse og merit  

 

Hvordan søger jeg optagelse ved den udenlandske universitet?

Kontakt værtsuniversitetet og/eller undersøg værtsuniversitetets hjemmeside for at finde information om dealines, ansøgningsprocedure, optagelseskriterier, boligmuligheder og vigtigst af alt fagudbud. Find ud af hvor meget du skal betale i undervisningsafgift. Oftest kræves der er en del bilag i form af lægeerklæringer, sprogkrav etc. 

Du skal sikre dig, at værtsuniversitetet er opmærksom på at du søger som freemover og ikke som enten udvekslingsstuderende via aftale eller som fuldtidsstuderende.

Nogle universiteter kræver, at man har opnået forhåndsgodkendelse for sine fag, før man søger optagelse. Selve deadline for ansøgningen varierer meget fra sted til sted.

Hvad skal du være opmærksom på?

Vær særligt opmærksom på start- og slutdatoen på semestrene i udlandet, da disse kan variere meget og kan passe dårligt med eksamensperioden på AU. Det er dit ansvar at sørge for, at du kan deltage i undervisning og eksamen.    

Udtalelser og underskrifter

Nogle universiteter vil gerne have en udtalelse fra dekanen tilsendt som led i ansøgningsprocessen. 

Bestil en udtalelse fra dekanen (5-7 arbejdsdages levering)  

Har du brug for en underskrift på dine eksamensresultater fra AU, kan du få dette i HE Studiers modtagelse. Vi kan desværre ikke underskrive dokumenter vedrørende dit sproglige eller falige niveau. 

Omregning af karakterer til amerikansk GPA (Grade point average)

Hvis du søger om udveksling på et universitet, der kræver at du laver en omregning af dit karaktergennemsnit til amerikansk GPA, så kan du med fordel bruge denne omregner og vedlægge resultatet sammen med dine karakterer fra AU til din ansøgning.  

Hvad koster det at rejse ud som freemover?

Der er stor forskel på, hvad det koster at rejse ud som freemover, så vi anbefaler at du tidligt i processen begynder at overveje finansieringen af dit ophold. 
Læs mere om økonomi i forbindelse med dit udlandsophold

Udlandstipendium
Det er afhængigt af værtsuniversitetet, om du skal betale tuition fee. Skal du det, kan du søge om udlandsstipendiet fra SU-styrelsen (du skal være SU-berettiget), som oftest dækker en del af udgifterne.
Læs mere om Udlandsstipendieordningen  

Fakultetsstipendiet
Derudover kan du søge Fakultetsstipendiet på Health, hvor du kan søge et engangsbeløb på mellem 4.-6.000 kr. afhængigt af din destination.

Læs mere om hvordan du søger Fakultetsstipendiet

Legater og fonde
Derudover kan søge legater og stipendier. Der findes ikke nogen skematisk oversigt over de mulige legater, så du skal selv undersøge mulighederne. Der er typisk en hel del arbejde i at finde og søge legater, men det kan også give et godt bidrag til de omkostninger, et udlandsophold fører med sig.

Nogle legater og fonde vil gerne have en udtalelse fra dekanen tilsendt som led i ansøgningsprocessen. 
Bestil en udtalelse fra dekanen (5-7 arbejdsdages levering)  

 

Hvad med visum og forsikring?

Visum

Hvis du rejser uden for Europa skal du bruge et visum. Husk at undersøge reglerne samtidig med at du undersøge mulighederne for optagelse ved værtsuniversitetet. 

Forsikring

Du skal sikre dig, at du har en forsikring, som også dækker i udlandet. Mange universiteter kræver, at man har en forsikring for at blive optaget.

Hvis du skal til udlandet som medicin- eller odontologistuderende og forventer at deltage i det kliniske arbejde på hospitaler, er det vigtigt, du er forsikret korrekt. Det er især din ansvarsforsikring, du skal sikre dig, så du er dækket ved skade på patienter, medstuderende eller kolleger.

Eksamen, merit og dispensation

Når du er kommet hjem, skal du huske at

 • Bestille Transcript of Records fra værtsuniversitetet.
 • Søge om merit for dine fag. Så længe du består faget, er du sikret merit, hvis du har en forhåndsgodkendelse af faget. Du søger merit via mitstudium.au.dk (senest den 15. marts/15. september).

Særligt for medicindstuderende
Arbejder du i klinikken som medicinstuderende, skal du screenes for MRSA, før du igen starter på klinik i Danmark.
Læs mere om sceening for MRSA ved hjemkomst fra udlandet 

Hvad hvis jeg ikke består en eller flere eksamener
Er der et eller flere fag i udlandet, du ikke består, skal du tage reeksamen på værtsuniversitetet. Det er ikke en mulighed at tage eksamenen på AU i de fag, du ikke har bestået. Det er dit ansvar at få planlægningen af eventuelle reeksaminer til at passe med obligatorisk undervisning på AU.

Hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende for at du ikke har bestået, kan du søge studienævnet på din uddannelse om dispensation til at blive løst fra din forhåndgodkendelse og tage semestret om på AU.
Læs mere om at søge dispensation

 

 

Find andre, der også skal afsted

Det er en rigtig god ide at finde andre studerende, som også gerne vil ansøge om freemoverophold, så I kan hjælpe hinanden med at indsamle informationer og udfylde ansøgninger.

Du kan evt. spørge i vores Facebookgruppe Rejs Ud Health