Kandidatstudiestart

Velkommen til kandidaten i Idræt på Aarhus Universitet!

Vi glæder os rigtig meget til at se såvel gamle som nye idrætsstuderende på kandidaten ved Aarhus Universitet. Vi afholder studiestartsdag torsdag d. 27. august, og programmet er både fagligt og socialt.

Studiestartsdagen er både for retskravsbachelorerne, der kommer direkte fra bacheloren i Aarhus, og studerende der kommer med en idrætsbachelor fra enten AAU, SDU eller KU. 

Programmet er i år planlagt til at starte umiddelbart efter frokost, og er som følger: 

  • 12.00-13.30: Velkomst ved studieleder og studievejledning og information om den nye studieordning
  • 13.30-20.00: Velkommen og velkommen tilbage ved tutorerne Astrid og Matthias - se velkomsthilsen nedenfor

I mødes i auditorium 3410-137 på adressen Dalgas Avenue 4, hvor der god plads til at I kan holde den anbefalede 1 meters afstand. I løbet af eftermiddagen kommer I rundt på faciliteterne - se mere i den begivenhed, som jeres tutorer har oprettet på facebook (se nedenfor). 

Studiestarten afvikles naturligvis i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Velkomsthilsen fra tutorerne

Velkommen til kandidaten på Idrætsvidenskab! 

Vi er jeres tutorer og vi glæder os til at se jer alle til opstartsdagen d. 27/8. 

I bedste idrætsånd vil vi gerne danne et fællesskab inden studiestart med nogle sjove aktiviteter i løbet af dagen.

Derudover, grundet nogle ændringer i studieordningen, er der også afsat tid til nogle praktiske informationer, som er relevante at forholde sig til for både nye og gamle AU-idrætsstuderende.

Yderligere informationer omkring opstartsdagen finder du på facebook-begivenheden: "IDRÆTSvidenskab kandidatopstart 2020". Det er også igennem denne begivenhed, vi kommunikerer til jer, og I vil have mulighed for at stille spørgsmål til os.  

Husk lækkert tøj og håndsprit.

Kærlig hilsen jeres tutorer

Mattias Malchau og Astrid Ank