Nyt fra studienævnet

Placering af faget Forvaltningsret og information om undervisningstilmelding til foråret 2023.

Studienævnet har i dag afholdt et ekstraordinært studienævnsmøde med drøftelse af den nye praksis for godkendelse af projektorienteret forløb.

Placering af Forvaltningsret på kandidatuddannelsen i statskundskab
På baggrund af henvendelser fra studerende diskuterede studienævnet mulighederne for at lempe studieordningens bestemmelser om placering af Forvaltningsret.
Det blev besluttet, at det fra d.d. ikke længere er at krav, at Forvaltningsret skal placeres på uddannelsens første tre semestre. Studerende kan fra foråret 2023 frit placere faget i løbet af kandidatuddannelsen.

I planlægningen af dit studieprogram, skal du dog være opmærksom på reglerne for maksimal studietid, som du kan læse mere om på studieportalen.

Undervisningstilmelding
Første runde af undervisningstilmeldingen til foråret 2023 lukker lørdag den 5. november kl. 23.59. Indtil dette tidspunkt er det muligt at ændre i dine tilmeldinger.

Hvis du tilmelder dig eller allerede har tilmeldt dig fag til foråret 2023, som du efterfølgende ønsker at afmelde på baggrund af den nye praksis om projektorienteret forløb, anbefales du at søge studienævnet om dispensation. Dispensationsansøgninger vedrørende dette skal indsendes senest den 2. januar 2023. Du kan læse mere om dispensationsansøgninger på studieportalen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte studieleder Lars Thorup Larsen.

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier