Maksimale studietider

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studium.

Den maksimale studietid for bachelorstuderende/professionsbachelorer på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år.

Den maksimale studietid for kandidatstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 6 måneder.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange kurser du mangler, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts.  Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte Aarhus BSS Study service. Da du bliver automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Læs nedenfor hvordan du ser din maksimale studietid i STADS. Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold.

Udregning af maksimal studietid

For de studerende, som er indskrevet før den 1. september 2016, vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid plus to semestre for bachelorstuderende og plus et semester for kandidatstuderende. Din maksimale studietid vil blive udregnet efter nedenstående formel, hvor der rundes op til hele semestre:

Formel til beregning af maksimal studietid:

(X-Y)/30 + Z = max. studietid   

hvor,

X: Normering af din uddannelse i ECTS

Y: Dine optjente ECTS

Z: bachelor: + 2 semestre / kandidat: +1 semester

Hvis du f.eks. har optjent 50 ECTS på en 120 ECTS kandidatuddannelse, beregnes din resterende studietid således:

(120-50)/30 + 1= 3,34 som rundes op til 4 semestre.

Den maksimale studietid for nuværende studerende er udregnet pr. 15. september.

Forhåndsmeritter er talt med i udregningen. Hvis din forhåndsmerit ikke skal indløses, skal du kontakte os med dokumentation på at forhåndsmeritten ikke er bestået/forklaring på, at de ikke er bestået, hvilket potentielt kan danne grundlag for en ny udregning.

Resultater er ikke talt med, hvis de er kommet ind efter d. 15. september. Hvis du har modtaget et resultat efter d. 15. september, som du mener kan have effekt på din maksimale studietid, skal du kontakte: studentservices.bss@au.dk.

Se din maksimale studietid

Din maksimale studietid, dvs. datoen for hvornår du senest skal have fuldført din uddannelse, kan ses på Studietidslinjen, som du tilgår via mitstudie.au.dk.

Alternativt kan du se din maksimale studietid i din studieselvbetjening under "Indskrivninger mv.", "Vis indskrivninger" og feltet "Uddannelsen skal afsluttes senest".