Kurser i udlandet

Som en del af dit udvekslingsophold skal du vælge kurser på værtsuniversitetet. Det er meget forskelligt, hvornår og hvordan proceduren for tilmelding til kurser er. Følg instruktionen fra dit værtsuniversitet. Nogle studerende vil skulle søge kurser i forbindelse med optagelse på værtsuniversitetet, mens andre først vil kunne søge umiddelbart inden semesterstart.

Start med at tjekke hvilke regler, der gælder for udvekslingsophold for din studieretning ved at tjekke din studieordning.

Forhåndsgodkendelse om merit

Når du ved, hvilke kurser du gerne vil vælge på værtsuniversitetet, skal du søge om at få dem forhåndsgodkendt ved dit AU studienævn for at være sikker på, at du kan få dem meritoverført til din AU uddannelse efter hjemkomst.

Her kan du finde alt information om forhåndsgodkendelse og merit.

Omregning til ECTS (Credit Conversion)

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af dit studienævn. Du kan se konverteringen i MoveOn databasen under de enkelte universiteter. Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS systemet, så vil der ikke blive lavet en konvertering.

Generelt gælder det, at du skal have det antal credit points pr. semester, som en ordinær fuldtidsstuderende vil tage på værtsuniversitetet for at bestå uddannelsen på nomeret tid. Det svarer til 30 ECTS pr. semester eller 60 ECTS pr. akademiske år.

Hvis den relevante uddannelse på værtsuniversitetet består af f.eks. 32 credits, og studietiden er normeret til 2 år, så vil en ordinær fuldtidsstuderende skulle tage 16 credits pr. akademisk år eller 8 credits pr. semester for at bestå på normeret tid. I det tilfælde vil du skulle tage 8 credits for at få overført 30 ECTS.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande kan være forskel på, hvor mange credit point man skal tage for at blive klassificeret som fuldtidsstuderende, og hvor mange credit points man skal tage for at bestå uddannelsen på normeret tid.