Kritisk Profil

OM KRITISK PROFIL

Kritisk Profil er en faglig forening på Institut for Statskundskab, der siden oprettelsen i 1994 har arrangeret foredrag og debatter med fokus på kritiske og alternative perspektiver på politologiske emner. I Kritisk Profil er der derfor plads til refleksion og stillingtagen til de politologiske problemstillinger, der behandles i den daglige undervisning og samfundet generelt.

Hvis du synes det kunne være spændende at prøve kræfter med foreningsarbejdet på Institut for Statskundskab, at møde medstuderende og være medarrangør på forskellige arrangementer, så er Kritisk Profil en god mulighed for at få erfaring hermed. 

Så mød endelig op til et af foreningens ugentlige møder hver tirsdag mellem kl. 13.00-15.00, eller kontakt os til et af vores arrangementer eller på Facebook. Hvis du blot ønsker at deltage som publikum til vores arrangementer, er du også mere end velkommen til det. Alle arrangementer er åbne og gratis, og der serveres endvidere kaffe og kage. 

Bestyrelsen

Formand:

Viktor Højgaard Hinzel

Næstformand:

Malthe Vibe Bach Larsen

Kasserer:

Jeppe Snerling

Bestyrelsesmedlemmer:

Helene Damgaard Petersen

Asbjørn Kristensen Lindholm

Christian Hjorth

Malou Marie Stadager Lassen

Sarah Lundgaard Holm

Anastasiya Bakhtiyar

Uafhængig kritisk revisor

Lasse Frahm Bertelsen

Værdigrundlag

Hvem vi er, og hvad vi laver

Kritisk Profil er en studenterforening, der arrangerer faglige aktiviteter for de studerende, typisk i form af foredrag og debatter

Arrangementerne behandler politilogisk, filosofisk eller sociologisk relevante emner, og har til formål at give en mere dybdegående behandling af de emner, der bliver taget op i det obligatoriske pensum, samt behandle emner, der bliver overset i det obligatoriske pensum

Foreningens værdigrundlag:

  • Kritisk profil sigter på at levere forskningsbaserede foredrag, der både er interessante og af høj faglig kvalitet.
  • Kritisk profil søger at forholde sig kritisk til de problemstillinger, der konstituerer statskundskab som videnskabelig disciplin
  • Kritisk Profil ønsker styrke evnen til at tænke selvstændigt ved at introducere til andre måder at se tingene på
  • Kritisk profil ønsker at give de studerende mulighed for at stifte bekendtskab med nyere samfundsmæssig forskning.
  • Kritisk Profil søger at berige studentermiljøet på Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, ved at være rammen om et socialt aktivt fællesskab af særligt interesserede studerende, som både har plads til dybe faglige diskussioner og almindelig hyggesnak og samvær på tværs af semestrene.