Bogskabe

Procedure i forbindelse med erhvervelse af bogskabe i Medicinerhuset/VAB

Som studerende kan du skrive dig op til et bogskab i Medicinerhuset og Victor Albeck Bygningen. 

I overgangsperioden mellem hvert semester vil der være en fordelingsrunde af bogskabe i Medicinerhuset og VAB. Dato for deadline vedrørende en eventuel ansøgning bliver annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og på MR's facebookside, hvorefter bogskabene bliver fordelt efter ansøgernes anciennitet.

Såfremt man får et bogskab tildelt modtager man en mail herom i starten af det pågældende semester. Man bliver dog stående på ventelisten ved overgangen til et nyt semester, medmindre der gives besked om andet til MR. 

Udover dette skal et depositum for leje af bogskabet på 300 kr. betales via AU's webshop. Du modtager et link på mail, når du tildeles et bogskab.

Når dette er gjort, bedes man printe sin kvittering der modtages på den mailadresse man har angivet i webshoppen, og denne skal afleveres på MR-kontoret, hvorefter nøglen til bogskabet vil blive udleveret. Det er derfor vigtigt at man husker at printe sin kvittering og medbringe den på kontoret, da denne fungerer som en garanti for, at man kan få udleveret sin nøgle.

Opsigelse af bogskab

Opsigelse af bogskab foregår ligeledes i overgangsperioden mellem hvert semester, og præcise datoer for deadlines bliver som nævnt annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og MR's facebookside. Man opsiger sit bogskab ved at skrive en mail til mrkontor.studadm@au.dk, hvorefter der tilsendes en blanket til opsigelse.

Når nøglen til bogskabet er genafleveret (og bogskabet tømt og rengjort!), sendes depositum til refusion. 

Fornyelse af bogskab

Fornyelse af bogskabe foregår ligeledes i overgangsperioden mellem hvert semester, og præcise datoer for deadlines bliver som nævnt annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og MR's facebookside. Man fornyer sit bogskab ved at skrive en mail til mrkontor.studadm@au.dk med fulde navn, studienummer og bogskabsnummer.

Intern overdragelse, stærk misvedligeholdelse eller negligering af deadlines for fornyelser kan i værste tilfælde medføre et frafald af depositummet.