Bogskabe

Procedure i forbindelse med erhvervelse af bogskabe i Medicinerhuset/VAB

Som studerende kan du skrive dig op til et bogskab i Medicinerhuset og Victor Albeck Bygningen. 

I overgangsperioden mellem hvert semester vil der være en fordelingsrunde af bogskabe i Medicinerhuset og VAB. Dato for deadline vedrørende en eventuel ansøgning bliver annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og på MR's facebookside, hvorefter bogskabene bliver fordelt efter ansøgernes anciennitet.

Såfremt man får et bogskab tildelt modtager man en mail herom i starten af det pågældende semester. Man bliver dog stående på ventelisten ved overgangen til et nyt semester, medmindre der gives besked om andet til MR. 

Udover dette skal et depositum for leje af bogskabet på 300 kr. betales via webshop inde på Healths hjemmeside (se links under denne tekst). Dette fremgår ligeledes i den mail man modtager. Når dette er gjort, bedes man printe sin kvittering der modtages på den mailadresse man har angivet i webshoppen, og denne skal afleveres på MR-kontoret, hvorefter nøglen til bogskabet vil blive udleveret. Det er derfor vigtigt at man husker at printe sin kvittering og medbringe den på kontoret, da denne fungerer som en slags sikkerhed for, at man kan få udleveret sin nøgle.

Betaling af depositum til bogskab i VAB

Betaling af depositum til bogskab i Medicinerhuset

Opsigelse af bogskab

Opsigelse af bogskab foregår ligeledes i overgangsperioden mellem hvert semester, og præcise datoer for deadlines bliver som nævnt annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og MR's facebookside. Man opsiger sit bogskab ved at skrive en mail til mrkontor.studadm@au.dk med fulde navn, studienummer og bogskabsnummer.  

Hvis indbetalingen af depositum er sket via det gamle betalingssystem (DK-terminalen på kontoret), medbringer man en seddel med navn+skabsnr+konto og reg nr. samt nøglen til bogskabet på MR kontoret. Herefter vil depositummet blive tilbagebetalt.

Hvis man derimod har indbetalt depositum via internetlinket i webshop, medbringer man blot nøglen på kontoret, hvorefter en blanket vil blive udleveret, og efter udfyldelsen af denne, vil depositummet blive tilbagebetalt.

Fornyelse af bogskab

Fornyelse af bogskabe foregår ligeledes i overgangsperioden mellem hvert semester, og præcise datoer for deadlines bliver som nævnt annonceret her på hjemmesiden, Blackboard og MR's facebookside. Man fornyer sit bogskab ved at skrive en mail til mrkontor.studadm@au.dk med fulde navn, studienummer og bogskabsnummer.

Intern overdragelse, stærk misvedligeholdelse eller negligering af deadlines for fornyelser kan i værste tilfælde medføre et frafald af depositummet.