Erhvervsspecialer - Erfaring med arbejdsmarkedet

Hvad er et erhvervsspeciale?

Et erhvervsspeciale er et speciale, som du skriver i samarbejde med en offentlig eller privat arbejdsplads, en organisation eller en helt tredje part.

Et erhvervsspeciale giver dig mulighed for at skabe kontakter inden for et arbejdsområde, du finder interessant for din fremtidige karriere.  

Samarbejdet med arbejdspladsen kan have forskellig karakter. Det kan f.eks. være, at du får adgang til data gennem en arbejdsplads, at du laver en analyse af en udfordring hos arbejdspladsen, eller at du udvikler et produkt eller en løsning, som arbejdspladsen kan bruge.

Hvis du skriver et erhvervsspeciale, forpligter du dig til at præsentere dit specialet og dine resultater for arbejdspladsen.

Fordelene ved at skrive erhvervsspeciale

Akademiske kompetencer i praksis

Ved at skrive speciale i samarbejde med en offentlig eller privat arbejdsplads eller organisation får du mulighed for at teste dine akademiske kompetencer i forhold til en konkret praksis.  
 

Netværk og ny erfaringer

Du kan få et godt indblik i den arbejdsplads, du samarbejder med, og du kan evt. få mulighed for at afprøve et nyt arbejdsområde, end det du i forvejen kender til. Du kan også skabe netværk til nogle af arbejdspladsens samarbejdspartnere.
 

Projektledelse

Du opnår erfaring med at være projektleder for dit eget specialeprojekt, og styre forskellige interesser i forhold til projektets formål. Et erhvervsspeciale vil ofte kræve, at du tager styring på processen. Du har selv ansvaret for at lave og overholde en tidsplan, at designe forløbet, at følge op på aftaler og for afklaring omkring formalia og ønsker til omfang af samarbejdet.

Samme krav til erhvervsspecialer som til andre specialer

Et erhvervsspeciale skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Health og bedømmes efter de faglige mål i din studieordning. Det betyder, at du som studerende skal følge studieordningen og de specialeregler, der er beskrevet på studieportalen.

Et erhvervsspeciale er ikke en specialetype i sig selv og kan, som beskrevet i studieordningen, udarbejdes individuelt eller i samarbejde mellem 2 studerende. Specialet kan afleveres i opgaveform eller i artikelform (det sidste gælder kun individuelle specialer).

Du kan tjekke din studieordning for at se dine muligheder.

Du kan også kigge i den generelle vejledning til specialer.

Sådan kommer du i gang

Overvej om et erhvervsspeciale er noget for dig?

 • Hvad er din motivation for at skrive erhvervsspeciale?
 • Hvad vil du gerne have ud af at skrive erhvervsspeciale?
 • Tal med dine medstuderende og andre i dit netværk om dine overvejelser.
   

Undersøg dine muligheder

 • Overvej hvad du gerne vil arbejde med.
 • Hvilke arbejdspladser eller organisationer beskæftiger sig med det område, du gerne vil skrive speciale inden for? Find mere end én, så du har en liste over mulige. Brug f.eks. LinkedInORBIS, fagmagasiner og dit eget netværk til at afdække potentielle samarbejdspartnere.  
 • Overvej hvad du kan tilbyde arbejdspladsen eller organisationen.
   

Tag kontakt til virksomheden i god tid 

Tag kontakt i god tid før specialeperioden begynder.  

Når du kontakter en arbejdsplads for at foreslå et samarbejde, så tænk på, at du skal sælge ideen. Vær derfor konkret og hav fokus på hvad arbejdspladsen får ud af det. Men husk også at specialet skal give værdi for både dig og virksomheden.

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilket emneområde interesserer dig på arbejdspladsen?
 • Hvorfor er netop dette emne relevant for arbejdspladsen?
 • Hvorfor skulle arbejdspladsen samarbejde med dig? – hvad er dine tre hovedargumenter?
 • Hvorfor og hvordan kan samarbejdet gavne arbejdspladsen, og hvad er de formelle krav til dem?
   

Snak med din specialevejleder

 • Drøft emnet og rammen for dit speciale med din vejleder.
 • Afstem dine forventninger med din vejleder.

Samarbejde undervejs

Når du har kontakt til en interesseret arbejdsplads, så sæt et møde op, hvor I diskuterer rammerne for jeres samarbejde. Sørg for at lave en forventningsafstemning.


Det kan være en god idé at nedskrive en samarbejdsaftale, der fx beskriver:
 

 • Hvad du vil aflevere til dem.
 • Hvad de skal levere, fx tid til kvalitative interviews, deling af interne dokumenter, adgang til kontorfaciliteter eller arbejdsplads, varighed af samarbejdet og feedback på det færdige speciale.
 • Evt. tavshedspligt og anonymisering af data.
 • Hvem der er din kontaktperson i virksomheden.
 • Aftal hvordan du vil præsentere dine resultater og evt. handlingsforslag for virksomheden eller organisationen.
   

Her på siden i menuen i højre side finder du en skabelon til en samarbejdsaftale* med inspiration til punkter, det er en god ide at lave en aftale om. Det er frivilligt at benytte skabelonen. Den kan også blot fungere som et godt udgangspunkt.

Du kan bruge denne skabelon til en skriftlig samarbejdsaftale.

Der er ikke krav fra universitetet om, at aftalen med arbejdspladsen er skriftliggjort, men det kan være gen god idé for dig som studerende at få en aftale på skrift. Universitetet skal ikke godkende aftalen.

Potentielle udfordringer

Nogle gange kan der opstå uventede udfordringer, f.eks.

 • Sker der ændringer i arbejdspladsens opgaver eller ansættelser, som kan gøre det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet.
 • Der sker uforudsete ting i kontaktpersonens eller dit liv som gør det svært at fortsætte samarbejdet.
 • Der opstår konflikter mellem dig og samarbejdspartneren.
 • Kontaktpersonen møder ikke op til aftaler eller reagerer ikke på dine henvendelser.

I sådanne eller andre problemsituationer er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt til din samarbejdspartner og/eller din vejleder, så der kan indgås aftaler om en alternativ løsning, og du dermed kan nå i mål med dit speciale til tiden.

Det er vigtigt at bemærke, at du i sådanne tilfælde godt kan skrive sit speciale færdigt, da der ikke er krav, om at samarbejdspartneren skal være med i hele processen.
Og da det fortsat er et akademisk speciale med samme formalia som alle andre specialer kan det godt skrives færdigt med det arbejde, der er opnået.

Hvordan formidler jeg mit speciale for arbejdspladsen?

Når du er færdig med dit erhvervsspeciale, skal dit arbejde formidles til arbejdspladsen/organisationen, du har samarbejdet med.

Det du kan levere til arbejdsgiveren, kan have mange former f.eks.:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • Rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du selv skal være med til at definere, hvad du kan levere. Det er ikke et krav, at du skal aflevere et produkt til virksomheden, men de fleste virksomheder vil forvente noget fra dig for deres tid og ressourcer.

Tilmeldingsfrister


Du kan senest aflevere din specialekontrakt:

 • 15. januar kl. 12.00 (forår)

 • 15. august kl. 12.00 (efterår)