Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for de Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Studienævnet består af:

VIP-repræsentanter

NavnTitelInstitut
Kirsten Beedholm 
(Formand)
StudielederFolkesundhed - Sygepleje
Annelise NorlykUddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i Sygeplejevidenskab
og Masteruddannelsen i Klinisk sygepleje 
Folkesundhed - Sygepleje
Christina Catherine DahmUddannelsesleder for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelseFolkesundhed - Epidemiologi
Jesper HjortdalUddannelsesleder for 
Kandidatuddannelsen i 
Optometri og Synsvidenskab
Klinisk Medicin - Øjenafdelingen, NBG
Niels Trolle Andersen LektorFolkesundhed - Biostatistik

Studenterrepræsentanter

NavnUddannelseCampus
Sascha Thorup Bjørnholdt   (Næstformand)  Kandidatuddannelsen i Sygepleje  Aarhus
Linda Hvass StøvingKandidatuddannelsen i Sygepleje   Emdrup


Studenter-suppleanter

Navn

Uddannelse

Caroline Goldberg  Kandidatuddannelsen i Sygepleje    
Nadja Kjeldahl SkovdalKandidatuddannelsen i Sygepleje    

Ditte Maibom Krøjgaard

Kandidatuddannelsen i sygepleje


Studenter-observatører

Navn

Uddannelse

  Sandra Ileby Rokkedrejer  

 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Dagsordener og referater 2020

22. juni

Dagsorden 

Referat 

25. maj

Dagsorden 

Referat 

19. maj (ekstraordinært)

Dagsorden 

Referat 

20. april

Dagsorden 

Referat 

3. april

Dagsorden 

Referat 

24. februar

Dagsorden 

Referat 

28. januar (ekstraordinært møde)

Referat 

20. januar 

Dagsorden ordinært møde

Dagsorden konstituerende møde

Referat ordinært møde

Referat konstituerende møde