Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Sundhedsvidenskab

Der er 10 pladser i studienævnet for Sundhedsvidenskab: videnskabeligt personale fra Institut for Folkesundhed (4), videnskabeligt personale fra Institut for Klinisk Medicin (1), studerende fra kandidatuddannelsen i sygepleje/masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2), studerende fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen (2) og studerende fra kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab (1). 

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer:

  • Sascha Thorup Bjørnholdt (kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus) (næstformand) 
  • Linda Hvass Støving (kandidatuddannelsen i sygepleje, Emdrup)

Studenter-suppleanter:

  • Nadja Kjeldahl Skovdal (kandidatuddannelsen i sygepleje, Emdrup) 

Studenter-observatører: 

Dagsordener og referater 2020

16. november 

Dagsorden 
Referat 

26. oktober

Dagsorden
Referat 

21. september 

Dagsorden
Referat 

27. august

Dagsorden
Referat 

1. juli

Dagsorden 
Referat 

25. maj

Dagsorden 
Referat 

19. maj (ekstraordinært)

Dagsorden 
Referat 

20. april

Dagsorden 
Referat 

3. april

Dagsorden 
Referat 

24. februar

Dagsorden 
Referat 

28. januar (ekstraordinært møde)

Referat 

20. januar 

Dagsorden ordinært møde
Dagsorden konstituerende møde
Referat ordinært møde
Referat konstituerende møde