Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Sundhedsvidenskab

Der er 10 pladser i studienævnet for Sundhedsvidenskab: videnskabeligt personale fra Institut for Folkesundhed (4), videnskabeligt personale fra Institut for Klinisk Medicin (1), studerende fra kandidatuddannelsen i sygepleje/masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2), studerende fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen (2) og studerende fra kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab (1). 

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer:

  • Hanne Landgrebe Axelsen (den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - næstformand)
  • Julie Pajaniaye (den sundhedsfaglige kandidatuddannelse- erhvervskandidat) 
  • Andreas Vestergaard Kjær (masteruddannelsen i klinisk sygepleje) 

Studenter-suppleanter:

  • Anne Sofie Rask (den sundhedsfaglige kandidatuddannelse)  

Studenter-observatør:

  • Thea Dystrup Bjerregaard (kandidatuddannelsen i sygepleje)

Studienævnet sekretariatsbetjenes af:

  • Lise Ask Andersen (Health Studier)

Dagsordener og referater 2023

24. januar - ordinært møde

24. januar - konstituerende møde

21. februar - konstituerende møde