Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Sundhedsvidenskab

Der er 10 pladser i studienævnet for Sundhedsvidenskab: videnskabeligt personale fra Institut for Folkesundhed (4), videnskabeligt personale fra Institut for Klinisk Medicin (1), studerende fra kandidatuddannelsen i sygepleje/masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2), studerende fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen (2) og studerende fra kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab (1). 

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer:

  • Nanna Bach Nissen (kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus) (næstformand)
  • Marcell Plont (kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus)     
  • Louise Dalsgaard Christensen (den sundhedsfaglige kandidatuddannelse)     

Studenter-suppleanter:

  • Sascha Thorup Bjørnholdt (kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus)
  • Rikke Ørbæk Møgelberg (kandidatuddannelsen i sygepleje, Aarhus)  

Dagsordener og referater 2021

25. oktober

23. september

26. august

1. juli

18. maj

20. april

23. marts

23. februar 

29. januar (konstituerende møde)

29. januar