3. semester

Undervisning på Sundhedsfaglig kandidat

 

 

Særligt om valgfag

På 3. semester skal du som fuldtidsstuderende følge valgfagskurser på ialt 15 ECTS. 
Du kan vælge mellem 5 ECTS og 10 ECTS valgfag.  

Se mere info i Kursuskataloget

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.  

Eksamen

Vær opmærksom på, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra primo november.

Særligt for eksamen i 'Neuro rehabilitering':

Procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.