3. semester

Undervisning efterår 2020

Undervisningen starter i uge 36 i efteråret 2020. 

Her finder du læseplanen for 3. semester (gl. ordn.), efterår 2020

Der kan komme ændringer løbende. Detaljerede kursus-/læseplaner for 3. semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.  

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3. semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at det afhænger af, om du læser på Rehabiliteringslinjen eller Prioriteringslinjen, om du skal følge kurset 'Neurorehabilitering' eller kurset 'MTV-projekt'. Vær også opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.

 

Særligt om valgfag

På 3. semester skal du følge et valgfagskurser på ialt 15 ECTS. 
Du kan vælge mellem 5 ECTS og 10 ECTS valgfag.  

Se mere info i Kursuskataloget

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.  

Eksamen vinter 2020-21

Ordinær eksamen

Her finder du en samlet FORELØBIG eksamensplan for 3. semester, Vinteren 2020/21

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk venligst, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan senest fra 1. november.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.