Corona og sommereksamen 2021

Om eksamensplanerne

Eksamensplanerne er foreløbige, og der kan komme ændringer til undervejs. Eksamensplaner for re-eksamen er på vej. 

Sådan gør vi for at undgå coronasmitte til eksamen

Det skal være trygt og sikkert at gå til eksamen - på trods af Corona. 

Når vi planlægger stedprøver med fysisk fremmøde, tager vi udgangspunkt i de gældende sundhedsfaglige retningslinjer og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Overordnede principper: 

 • Der vil være flere adgange end normalt til eksamenslokalerne (hvor det er muligt).
 • Vi tilstræber at fordele stedprøver over en større del af eksamensterminen end normalt.
 • Vi indfører ekstra rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter mellem de skriftlige tilsynsprøver. 
 • Tilsynsvagter og IT-supportere bærer mundbind/visir, samt handsker, når en studerende skal have hjælp.
 • Tilsynsvagter har handsker på, når de uddeler og indsamler eksamensopgaver, kladdepapir o. lign.
 • Studerende sidder med minimum 2 meters afstand mellem hinanden. 
 • Afstanden måler vi fra stolesæde til stolesæde.

Skiltning:

 • Vi har sat skilte og afmærkninger op, så alle der er involveret i eksamen, ved hvordan de skal opføre sig.

Værnemidler:

 • AU stiller værnemidler (håndsprit, mundbind, visir, handsker) til rådighed for tilsynsvagterne.
 • AU opstiller plexiglasafskærmninger på de steder, hvor der er flest studerende.
 • AU stiller desinfektionsservietter til rådighed for de studerende til aftørring af pladsen - som udgangspunkt 2 pakker pr. plads.
 • AU sørger for ekstra skraldespande med låg til brugte mundbind.

Rengøring:

 • AU rengør lokalerne hver morgen, inden de studerende møder ind - også lørdage og evt. søndage.
 • AU rengør toiletter og fælles kontaktpunkter (håndtag, gelændere etc.) mellem tilsynsprøverne.
 • AU tømmer alle papirkurve/skraldespande mellem tilsynsprøverne. 

Vores retningslinjer når vi afvikler eksamen med fysisk fremmøde

Generelt

AU's generelle retningslinjer beskriver blandt andet, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver smittet eller er nær-kontakt til en smittet op til eksamen.

Find AU's retningslinjer for sommereksamen her

Får du brug for at blive afmeldt eksamen på grund af corona, skal vi have din ansøgning senest 2 hverdage efter eksamensdagen. 

Stedprøve

Når du møder op:

 • Tag mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.
 • Hav dit studiekort klar, så vi undgår for stor kødannelse ved indtjekning.
 • Tag overtøj på efter vejrforholdene - der kan opstå ventetid, når du ankommer til lokalerne.
 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, du skal være i.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Inden stedprøven går i gang: 

 • Sprit din plads af med desinfektionsservietter inden eksamen.
 • Sørg for at lægge de brugte desinfektionsservietter i skraldespanden lige efter brug.  
 • Bliv så vidt muligt siddende på din plads, inden eksamen går i gang.
 • Hvis du rejser dig, skal du sørge for at holde god afstand til andre.

Under stedprøven:

 • Tilsynsvagterne og IT-medarbejderne bærer mundbind eller visir, og handsker hvis nødvendigt, når de hjælper dig.
 • Tag mundbind på, hvis du har brug for hjælp, da det i disse situationer ikke vil være muligt at overholde afstandskravet på min. 2 meter.
 • Lad ikke brugte mundbind ligge fremme på bordene under tilsynsprøven. 

Efter stedprøven:

 • Sprit dine hænder af.
 • Sørg for at rydde din plads og smid papir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug.
 • Er du tidligt færdig, så husk at tage hensyn til de medstuderende, der stadig er i gang med eksamen.
 • Lad dem, der sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger. 


Mundtlig eksamen – samt kliniske og praktiske eksamener

Når du møder op:

 • Tag mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.
 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale du skal være i.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende. 
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Inden den mundtlige eksamen går i gang: 

 • Hold afstand til både medstuderende, eksaminatorer og eventuelle vagter, når du venter uden for eksamenslokalet.
 • Bliv siddende på din plads, indtil du bliver hentet af en eksaminator eller en vagt, hvis du opholder dig i et ventelokale. 

Under den mundtlige eksamen:

 • Sprit dine hænder af før og efter, du går ind i eksaminationslokalet.
 • Overhold afstandskravet på min. 2 meter, når du går ind i eksaminationslokalet.

Efter den mundtlige eksamen:

 • Ryd din plads og smid eventuelt notepapir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug
 • Husk at spritte dine hænder af, inden du starter.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.