Studievejledningen for Virksomhedskommunikation og IT

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Husk, at du altid skal benytte din AU mail, når du sender mails til din vejleder. Husk også at oplyse dit fulde navn, studieretning, studienummer og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.

På Aarhus BSS kan du vælge imellem to typer vejledning; fagnær studievejledning og studie- og trivselsvejledning.

Fagnær studievejledning – en medstuderende med vejlederuddannelse og faglig indsigt
Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende. De kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Hvis du har et spørgsmål, kan du altid sende os en mail eller ringe til os. Du er også velkommen til at  komme forbi vores kontor i vores åbningstid (du behøver ikke at bestille tid i forvejen).

 

 

Kontakt os
Du kan komme i kontakt med os på to måder:

I juli måned er det dog ikke muligt, at booke tid til samtaler, men vi besvarer mails løbende.

Studie- og trivselsvejledning
Studie- og trivselsvejlederen er fastansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende

Du er velkommen til at skrive (fra din AU mail) eller ringe, hvis vi skal aftale tid til en vejledningssamtale.

Når du booker tid ved en studie- og trivselsvejleder afsætter vi 30 min. til samtalen.

Du booker en samtale her.

  • Email: dennisk@au.dk
  • Telefon: 9350 8250
  • Adresse: Bygning 1443-137, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

Vi glæder os til at møde dig.


Studievejledere

Naja Kastbjerg Nissen (studenterstudievejleder)
Nanna Radmer (studenterstudievejleder)
Dennis Karlsen - Studie- og Trivselsvejleder