Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere om undervisningsmiljøvurdering

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Vurderingen foretages hvert 3. år ved, at der udsendes et spørgeskema til alle landets studerende med spørgsmål omkring deres studie- og undervisningsmiljø. Udvalgte data fra denne undersøgelse danner grundlag for undervisningsmiljøvurderingen.

Undersøgelsen blev senest gennemført i 2021, og gennemføres igen i foråret 2024.

På AUs side for studiemiljø kan du læse om den seneste studiemiljøundersøgelse og resultaterne heraf. 

Sådan behandles undersøgelsen og sådan får du indflydelse

Undervisningsmiljøvurderingen drøftes i uddannelsesudvalgene, hvor alle uddannelser er repræsenteret af både studerende og undervisere. Uddannelsesudvalget samarbejder med instituttet for den enkelte uddannelse om at lave en plan for, hvordan undervisningsmiljøet udvikles. 

Du er som studerende repræsenteret i uddannelsesudvalgets drøftelser via de studenterrepræsentanter som er valgt til uddannelsesudvalget for din uddannelse.

Du kan her finde finde uddannelsesudvalget for din uddannelse:

Tidslinje for processen:

FEBRUAR/MARTS Studerende, uddannelsesudvalg og institutter på fakultetet informeres om proces for undervisningsmiljøvurdering.
APRIL/MAJ Uddannelsesansvarlig og uddannelsesudvalg drøfter data for undervisningsmiljø og udarbejder en handleplan med indsatser, der har til formål at udvikle undervisningsmiljøet for den enkelte uddannelse. Drøftelsen sker i forbindelse med Årlig status.
JUNI

Institutledelser, prodekan for Uddannelse og studieleder godkender handleplaner for den enkelte uddannelse.

SEPTEMBER/NOVEMBER

Dekanatet og Uddannelsesforum orienteres om uddannelsesspecifikke handleplaner og drøfter handleplan på fakultetsniveau. 

NOVEMBER

Studienævn orienteres om handleplaner på uddannelsesniveau, og studerende orienteres via studieportalerne.

Fakultetsledelsen beslutter at igangsætte handlinger på fakultetsniveau ud fra de uddannelsesspeficikke handleplaner og drøftelser i Uddannelsesforum og dekanat. 

FREM MOD 2027

Institutter og uddannelsesudvalg følger løbende op på indsatserne for undervisningsmiljø via handleplan for den enkelte uddannelse. Der gøres status én gang årligt.

Fakultetsledelsen følger løbende op på indsatserne for undervisningsmiljø i handleplanen for fakultetet.

Planer for udvikling af undervisningsmiljøer på Technical Sciences

Institutterne for de enkelte uddannelser er sammen med uddannelsesudvalgene ansvarlige for at lave en plan for, hvilke indsatser man vil sætte i gang for at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på den enkelte uddannelse.

Planerne for udvikling af uddannelsernes undervisningsmiljø bliver offentliggjort her i september 2024.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk