Frit Forum

Den eneste liste til venstre for midten

Om os

Frit Forum Århus er en socialdemokratisk studenterorganisation grundlagt i 1952. Foreningen er en underafdeling af den nationale organisation, Frit Forum, og indgår i det nationale studenterpolitiske arbejde, arbejder for en lokal forankring af dette samt selvstændige lokale initiativer på Aarhus Universitet.

Frit Forum Århus tager udgangspunkt i et socialdemokratisk værdigrundlag med afsæt i frihed, lighed og solidaritet. Vi kæmper for social retfærdighed i uddannelsessystemet så alle, der kan og vil, har lige muligheder for at tage en universitetsuddannelse uanset social baggrund.

Frit Forum Århus repræsenterer de studerende ud fra et socialdemokratisk værdigrundlag, og er således den eneste studenterforening, der vedkender sig at repræsentere studerende til venstre for midten. Dermed adskiller foreningen sig fra Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd, da vi mener, at studenterpolitisk arbejde nødvendigvis må ske med afsæt i et politisk og værdimæssigt udgangspunkt, og at det ikke er muligt at repræsentere alle studerende i én organisation uden politiske holdninger. Dette er vores udgangspunkt, når vi stiller op til universitetsvalget, hvor vi som forening søger at få indflydelse i de respektive råd og nævn på universitetet, hvor vi vil kunne forsætte vores kamp for et mere socialt retfærdigt universitet.

Frit Forums medlemsdemokrati sikrer, at alle medlemmer har mulighed for at få indflydelse på foreningens politiske arbejde. Dette sker gennem regelmæssige og åbne studenterpolitiske møder, hvor aktuelle politiske emner behandles og politiske kampagner forberedes. Det er vigtigt for foreningen, at det politisk arbejde foregår hele året rundt og at foreningen er en konstant stemme på det studenterpolitiske område, samt at der internt i foreningen er en løbende debat om de vigtigste dagsordener for de studerende og samfundet generelt. 

Samfundet stiller med rette store krav til de studerende, der til gengæld har ret til bedst mulige vilkår for at gennemføre en videregående uddannelse. Som socialdemokratisk studenterpolitisk organisation kæmper Frit Forum Århus for at skabe de rammer på universitetet, der skal til for at sikre bedst mulige vilkår for social retfærdighed og høj faglighed, herunder retten til en studiebolig, kvalitet i undervisningen og et godt studiemiljø. I foreningen arbejder vi naturligvis ud fra den aktuelle politiske dagsorden, men lægger vægt på kontinuitet i vores politikker. Dermed får vi mulighed for at arbejde med områder, der kan tage flere år at ændre, som eksempelvis alternative optagelsessystemer på universitet.

I det hele taget er Frit Forum Århus en forening, der søger at vinde indflydelse der, hvor vi som studerende har vores hverdag, nemlig på universitetet og i den omkringliggende by. Vores mål er et universitet med plads til studerende fra alle samfundslag, og hvor der sikres de bedst mulige vilkår for de studerende.politiske arbejde. Dette sker gennem regelmæssige og åbne studenterpolitiske møder, hvor aktuelle politiske emner behandles og politiske kampagner forberedes. Det er vigtigt for foreningen, at det politisk arbejde foregår hele året rundt og at foreningen er en konstant stemme på det studenterpolitiske område, samt at der internt i foreningen er en løbende debat om de vigtigste dagsordener for de studerende og samfundet generelt.