Studenterrådet

Studenterrådet

Studenterrådet er din studenterpolitiske interesseorganisation

  • Studenterrådet er en paraplyorganisation for fagråd fra alle dele af universitetet. Vi er bygget op omkring princippet om faglig repræsentation, som sker gennem disse lokale fagråd, som alle i fællesskab er med til at forme og styre Studenterrådet. Det betyder at vi varetager alle studerendes interesse bredt med udgangspunkt i de forskellige kurser og uddannelser på universitet, og dermed ikke ideologiske eller partipolitiske interesser.
  • Vores lokale foreninger - fagrådene - stiller kandidater op til de lokale valg. Disse kandidater stiller op alene på baggrund af foreningens egne interesser.
  • Du kan læse mere om valget og Studenterrådet på stem-sr.dk/kandidater

Når der er ikke valg arbejder vi dagligt med at varetage dine interesser

Overordnet er studenterrådet tre ting:

  1. Studenterrådet er en politisk aktør. Både internt på universitetet og i den generelle offentlige debat er Studenterrådet de studerendes talerør.
  2. Studenterrådet er repræsenteret på alle universitetets niveauer. Lige fra de lokale fagråd og studienævn til Akademisk Råd, Universitetsbestyrelsen og Danske Studerendes Fællesråd, som varetager studerendes interesser på landsplan.
  3. Studenterrådet tilbyder en lang række services til de studerende i Aarhus. Blandt andet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, den årlige studiemesse i starten af studieåret, diverse kurser, trivselsfremmende projekter, retshjælp og en studenterhåndbog til nye studerende. Alt sammen for at gøre livet sjovere og nemmere for studerende på Aarhus Universitet.

Studenterrådet er organiseret lokalt på hele universitet gennem fagråd og fagudvalg, fx Medicinerrådet på medicin, Psykrådet på psykologi og BFU på biologi.

Du kan læse meget mere om Studenterrådet og vores arbejde på vores hjemmeside www.sr.au.dk eller på vores facebook-side

Mærkesager

Hvert år vælger Studenterrådet med inddragelse af alle de lokale fagråd et valgkampsgrundlag, hvor vi præsenterer de mærkesager vi går til valg på det givne år. I 2023 er der ikke valg til bestyrelsen, og derfor har Studenterrådet valgt, at deres mærkesag er: De bedste beslutninger træffes lokalt. Studenterrådet anbefaler derfor, at du kontakter dit lokale fagråd, for at høre mere om deres valgkampsgrundlag.

“De bedste beslutninger træffes lokalt”

I Studenterrådet ved Aarhus Universitet mener vi, at de bedste faglige beslutninger træffes på lokalt plan, dvs. i lokale studienævn og uddannelsesfora. Derfor går Studenterrådet til valg på, at de lokale fagråd er i centrum, da disse er eksperter i de lokale forhold på fakulteter, institutter og studier.