Konservative Studenter

Stem borgerligt til Univalget, stem KS

Konservative Studenter i Århus er en borgerlig studenterpolitisk forening, hvis sigte er at fremme dannelse, høj faglighed og mest mulig valgfrihed i sammensætningen af den studerendes eget studie.

KS sætter både frihed i og individuelt ansvar for egen læring højt, og vender sig imod statslige indgreb såsom fremdriftsreformen, der forhindrer fleksibilitet i den enkeltes studietid. En studerendes plads på hans eller hendes studium burde alene bestemmes ved dennes faglige kunnen sådan som denne er bevist ved et tilstrækkeligt højt karaktergennemsnit ved en gymnasial uddannelse samt løbende i den enkelte universitetsuddannelse. Af samme grund mener KS, at karakterer udgør og bør udgøre det primære vurderingsgrundlag for optagelse ved en lang videregående uddannelse på universitetet.

KS mener grundlæggende, at SUen burde sænkes til en lavere ydelse og tænkes mere i retning af et favorabelt lån, fx sådan som regeringen har forestillet sig det i dens udspil. SUen er i forvejen enormt generøs og det kan ikke forsvares, at den udgør 47% af de samlede uddannelsesudgifter. Flere af disse penge burde gå til forskning og uddannelse på selve universiteterne. Ved at bruge midlerne fra SUen på uddannelse og forskning, kan vi måske i samme ombæring kræve fremdriften løsnet og dimensioneringen lempet.

Konservative Studenter anerkender behovet for at uddanne kvalificerede studenter til den omkringliggende verden, men mener i det hele taget, at universitetets primære formål er i forskningen og som dannelsesfremmende institution, hvor studenter m.fl. lærer at stille kritiske spørgsmål, udvide deres horisont og opnå større erkendelse – og selverkendelse.

Aarhus Universitet kunne, mener vi, godt være præget af endnu mere imødekommenhed overfor virksomheder og studerende med virkelyst. Vi så gerne at nogle af universitetets arealer udlejedes til virksomheder med studerende som enten drivkraft eller mål. Vi ser også i denne forbindelse frem til AUs overtagelse af kommunehospitalet, hvor det er oplagt at få flere kollegier og plads til lejere, der kan hjælpe med at gøre AU til et mere spændende sted at opholde sig.