Kasernen

Lokaler

Find diverse vejledninger og orienter dig om lokaler og udstyr på Kasernen.

Alle henvendelser vedrørende anvendelse af instituttets faciliteter skal rettes til:

 • Musik- og teatertekniker Morten Brockhoff på 8716 3006 - reservation og procedurer.
 • Musik- og teatertekniker Morten Brockhoff på 8716 3006 - musik- og teater- samt AV-udstyr.
 • Fotograf Torben Nielsen på 8716 3061  - video- og foto- samt AV-udstyr
 • Betjent Ivan Smidt på 8715 2259 - adgangskort, bygningsdrift og opstilling/nedtagning ved eksterne arrangementer

Undervisningslokaler

I alle undervisningslokalerne er der afspilningsudstyr til cd og kassettebånd, enkelte har også pladespiller. I auditorierne A, B og C samt øvelokalerne 7, 9, 11 og 13 er der desuden mulighed for at se video.

Alle undervisningslokaler har desuden telefoner, som kun kan bruges internt og det vil kun være i nødstilfælde, at der vil blive ringet op til dem.

Computerlaboratorier

Computerlab 1 og 2, som disse rum også bliver kaldt, er hver udstyret med 8 PC-er hvorpå der udover standard PC-programmel er installeret Cubase, Sibelius, Reaper, Audigy og Earobics. Til hver af disse stationer er der desuden et elklaver og et sæt høretelefoner. På denne måde kan flere arbejde samtidigt med arrangement og nodeudskrivning. Brugen af computerlaboratoriet er direkte integreret i undervisningen på grundfaget.

I computerlab kan man med fordel sidde og arrangere sine kompositioner færdige inden man booker Akustisk Laboratorium (lydstudiet), for at gøre sin lydproduktion færdig, f.eks. ved at blande analog og digital lyd.

KasserneSceneN

(Info om foyer og teatersale i bygning 1585)

Alle henvendelser vedrørende anvendelse af KaserneSceneNs faciliteter skal rettes til:

 • Morten Brockhoff på 8716 3006.

Overspilningsrum

I hovedbygningen findes et overspilningslokale. Her har man mulighed for at kopiere cd'er, videoer, lp'er og kassettebånd. Overspilningsrummet er udstyret med to videomaskiner, tre kassette-båndoptagere, en spolebåndoptager, en cd-afspiller og brænder, en pladespiller og en grammofon til de gamle lakplader, 78'erne. Lokalet kan reserveres, men er ellers til fri afbenyttelse. Man kan låne en nøgle til overspilningsrummet på sekretariatet.

Kopiering af eksempel-cd'er

Mange underviserer udfærdiger musik-eksempel-cd'er. Disse ligger efter aftaler mellem lærer og studerende til selv-kopiering i håndbiblioteket på musikgangen i hovedbygningen. Her findes en cd-brænder der med stor hastighed kan lave op til 4 kopier ad gangen. Nøgle til lokalet lånes på sekretariatet.

Akustisk Laboratorium (lydstudiet)

Kassernen har en lang tradition for at arbejde med ny musikteknologi. I 1970'erne opbyggede lektor Finn Egeland Hansen (nu professor i Aalborg) et elektronmusikstudie kaldet Akustisk Laboratorium til komposition af "elektronisk og konkret" musik.

I løbet af 1980'erne etablerede afdelingen et analogt 16-spors studie til indspilning af rytmisk musik. Afdelingen er dog nu med på den digitale vogn med adskillige harddisk recording systemer: ProTools, Logic og Cubase, der alle forener lydindspilning (og lydmanipulation) på computeren med en stærk midi-del til styring af synthesizere, en integreret software sampler samt en udmærket nodedel. Hertil kommer programmeringssproget MAX/MSP med Jitter, der ved hjælp af et hav af open source objekter muliggør udarbejdelse af interaktive systemer.

I studiet kan man således – uanset om man er til Techno, HipHop, Jazz, Musique Concrete, Etnisk, Keltisk eller Kultisk – indspille og arrangere sin egen musik både vha. sequencer, diverse synthesizere samt traditionelle akustiske instrumenter på harddisk recording-systemet.

Studiet udgør med andre ord en fremragende mulighed for at orientere sig om og forske i såvel teoretiske som praktiske aspekter af moderne musik og lydbehandling.

Studiet findes i undervisningsfløjen og rummer bl.a. følgende udstyr:

 • Soundcraft 40 kanals (in/line-) mixer
 • Logic harddiskrecording-/sequencer-/node-program
 • Cubase harddiskrecording-/sequencer-/node-program
 • Halion software sampler integreret i Cubase
 • ProTools LE, der afvikles via en M-box udenpå hovedmixeren
 • MAX/MSP med Jitter, objektorienteret programmeringssprog til interaktiv multimedieprogrammering
 • Roland SC880 lydmodul
 • Diverse effektmaskiner (rumklang, ekko, chorus osv.)
 • Div. mikrofoner mm.
 • Cd-brænder og DAT-båndoptager

Der indsamles løbende tilmeldinger blandt såvel studerende som undervisere til kurser i anvendelsen af studiet. Kurserne afholdes så i overensstemmelse med behov og tidsrammer. Har man tidligere arbejdet med lignende udstyr kan man efter aftale med tekniker Morten Brockhoff få en kort introduktion til faciliteterne, inden man kaster sig over arbejdet.

Teknisk hjælp

Musik- og teatertekniker Morten Brockhoff har det overordnede ansvar for teknikken på kasernen. Han assisteres på musikvidenskab af Michael Bruus og Peter Fjordbak. Selv holder han til på kontor 135 i administrationsbygningen på 1. sal, hvor han bl.a. er klar til at besvare spørgsmål vedrørende brugen af kasernens faciliteter og iøvrigt være behjælpelig med at løse tekniske opgaver af alskens typer.

Teknikeren varetager en bred vifte af funktioner:

 • ansvar for vedligehold, udvikling og udlån af udstyr
 • instruktør, konsulent og rådgiver i forbindelse med udstyrets anvendelse
 • opstilling og afvikling af lys, lyd og optagelser i forbindelse med arrangementer
 • administration af udvalgte lokaler og tilhørende adgang
 • udvikling af online dokumentation og assistance ved produktion af undervisningsmaterialer

Hver mandag og torsdag fra 9 - 16 er der ugentligt tjek af musikvidenskabs instrumentarium. I dette tidsrum befinder enten Michael eller Peter sig i nærheden af kontor 240 som findes på første sal i undervisningsfløjen ved indgang D.

Konstaterer man en fejl eller et problem skal man meddele det, for at problemet kan blive løst hurtigt og effektivt. Dette kan gøres skriftligt via sedlen på opslagstavlen ved ovennævnte kontor eller pr. e-mail til Morten Brockhoff.

Afdelingen råder over mange instrumenter og meget elektronisk udstyr, der dagligt passerer igennem hænderne på mange studerende, hvorfor der sker en stor nedslidning af tingene. Nedslidningen kan dog mindskes, hvis man omgås dem med en smule omtanke. Man skal eksempelvis ikke stille guitarer op ad forstærkere eller lign., når der nu hænger holdere på væggen.

Husregler

For at bevare vore instrumenter i god stand er én hovedregel: Ryd op efter dig, fordi:

 • Hvis lokalet er rodet, og der mangler instrumenter, går der værdifuld undervisningstid tabt med at klargøre lokalet.
 • Hvis der ligger ledninger på gulvet, bliver der ikke gjort rent!
 • Hvis instrumenter og kabler flyder på borde og gulv, er tendensen, at der ikke bliver passet så godt på tingene.
 • Luk ikke folk ind på afdelingen, hvis de ikke har et gyldigt årskort. Det er således helt legalt at være "uhøflig" og afvise folk og så henvise til sekretariatet.
 • Da man i alle døgnets timer har fri adgang til gode øvefaciliteter, er det mangel på respekt ikke at forlade lokalerne i ordentlig stand.
 • Sørg for at vinduer og yderdøre altid er forsvarligt lukkede. Hvis du har benyttet afspilningsudstyret, skal du altid huske at slukke for det og låse/lukke skabsdøren efter brug. Forlader du et lokale om aftenen, skal du også huske at låse døren hertil.
 • Husk aldrig musicerer med døre eller vinduer åbne. Vi har naboer at tage hensyn til, og det kan være meget generende for dem og dine medstuderende, hvis de påtvinges din øvning.
 • Rygning er ikke tilladt i undervisningsfløjen.

Hvis du vil undgå at forbryde dig mod afdelingens skrevne og navnlig uskrevne husregler, er det som oftest gjort ved at vise lidt hensyn og bruge hovedet.

 

Lokalereservation

Studerende  har adgang til at reservere øvelokalerne 140 og 246, Akustisk Laboratorium (146)  samt klaverlokalerne 232-239 på 1. sal. Når man har fået sit årskortnummer og First Class login kan man oprette sig som bruger af instituttets reservationssystem. Du finder en vejledning (PDF) her.

Når du er oprettet i reservationssystemet kan du herefter reservere lokaletider online. Det er kun muligt at reservere 7 dage frem, og kun i de nævnte lokaler.

Hvis ikke reservationen tages i brug inden et kvarter bortfalder retten til lokalet, dog således, at man hvis man har reserveret flere timer i træk kan overtage lokalet efter en time.

Der findes en uskreven regel om, at reservation til undervisningsbrug har fortrinsret. Ligeledes er det ikke muligt at reservere spillelokale 4, det skal stå ledigt til mixerrums-brugere. Er der tomt, må det dog gerne bruges, men uden reservation.

Vær omhyggelig med lokaler og udstyr, og husk at slette reservationer, hvis øvetiden bliver aflyst. Læs retningslinierne grundigt.

 

Praktisk i bygningerne

Opslagstavler

Der hænger opslagstavler i undervisningsfløjen ved indgang C og D. Her finder du oplysninger om alt fra eksamenstilmelding og vigtige tidsfrister til den næste fest. En del af informationerne på opslagstavlerne kan være vigtige, så du skal altid holde øje med nye opslag. For overskuelighedens skyld, er det tilladt at fjerne uaktuelle opslag og plakater.

Afbud til studerende/undervisere

Fremgangsmåden for at sende afbud til lærere/studerende er således: Et afbud afleveres på eller ringes ind til sekretariatet, og derefter vil beskeden blive faxet over til den interne faxmaskine, der står ved elevatoren i indgang C i undervisningsfløjen. Den første person der kommer forbi river besked­en af og hænger den op på den dertil indrettede opslagstavle. Den på faxen omtalte lærer/studerende tager selv beskeden ned. Denne faxmaskine er kun til dette brug.

Nøgler

Udover nøglekort (som er dit studiekort), er der forskellige udlånsnøgler til håndbibliotek og nodesamling, fonogramsamling samt overspilningsrum og computer-laboratorium, som kan lånes på sekretariatet mod kvittering, disse kaldes "Her og Nu Nøgler" og som navnet siger er det kun for en meget kort periode de kan lånes.

Studenterkartotek

På computeren i fonogramsamlingen ligger der et adressekartotek: "Adresser" med alle de studerendes adresser, telefonnumre og evt. e-mailadresser. Dette kartotek er til rent internt brug og skal ajourføres af de studerende ved at ændringer/tilføjelser til kartoteket afleveres på afdelingssekretariatet på et dertil indrettet rettelsesblad, der ligger ved computeren. Da det er efter dette kartotek at eksamensopgaver o. lign. bliver udsendt, er det i jeres egen interesse, at det er rigtigt.

 

Oprydning

Drift- og rengøringspersonalet samt gartnerne kan desværre ikke klare alt oprydningsarbejdet alene, derfor har vi brug for, at du som studerende:

 • Altid rydder op efter dig selv, når du færdes i AU’s bygninger samt på AU’s udeareal, herunder:
 • Bærer dit brugte service tilbage til kantinen/cafeen
 • Placerer dit affald i de relevante affaldsbeholdere – også på udearealet

Spar på energien

Som studerende kan du sagtens være med til at gøre en forskel i forhold til at spare på energien. Energibesparelser er til stor gavn for miljøet og samtidig er det mange penge at spare for så stor en organisation som AU.

Hvad kan du gøre for at spare på energien?

 • Slukke lyset, når du forlader et tomt lokale
 • Tage trapperne i stedet for elevatoren
 • Give det lokale driftspersonale besked, hvis du opdager et toilet el. lign, der løber
 • Slukke for radiatoren, hvis du lufter ud i et lokale

Sikkerhed

Alarminstrukser: Alle bygninger er udstyret med alaminstrukser, der fortæller, hvordan du forholder dig ved hændelser af katastrofelignende eller livstruende karakter.

Almene sikkerhedsforbehold: Af hensyn til din egne, dine medstuderendes og bygningernes sikkerhed, er det vigtigt, at du kun lukker dig selv ind med dit studiekort. Skal du og en medstuderende eksempelvis benytte bygningerne uden for normal åbningstid, skal I begge medbringe et aktivt studiekort. Man kan blive bedt om at fremvise studiekort, når man befinder sig i AU’s bygninger. Desuden skal du aldrig lade værdigenstande ligge uden opsyn. 

Henvend dig altid til det lokale driftspersonale, hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden

Husk altid at lukke vinduer, når du forlader et lokale

Nyttige links for Musikvidenskab

 

Bibliografier

 • RILM Répertoire International de Litérature Musicale
  International database, der indeholder ca. 250.000 referencer til bøger, tidsskriftsartikler, konferencepapirer, rapporter, anmeldelser  m.v. indenfor musikvidenskab. Dækker alle genrer indenfor musik. Basen indeholder materiale publiceret fra 1969- og opdateres hver måned.

Opslagsværker

 • Grove music and opera
  Indeholder The New Grove Dictionary of  Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera, The New Grove Dictionary of Jazz og links til relaterede websteder. Opdateres kvartalsvis.

Webressourcer

 • Det Virtuelle Musikbibliotek
  Musikfaglig portal - samlet webindgang til musikressourcer, der befinder sig i offentlige institutioner i Danmark. Indeholder oversigt over danske universitetsspecialer indenfor musik.

Rabatordninger ved Aarhus Symfoniorkester

Der er studierabat til koncerter med Aarhus Symfoniorkester. Der skal forevises gyldigt studiekort, og billetterne kan reserveres på tlf. 89 40 40 40.

Desuden kan studerende fra to timer før koncerten købe en billet til 50 kr., hvis der ikke er udsolgt. Dette gælder både torsdags- og fredagskoncerter. Her skal gyldigt studiekort også forevises, og der kan kun købes én billet pr. studerende. Disse billetter kan ikke reserveres.

373420 / i40