Læseplads/specialekontor

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at finde et lokale til gruppearbejde, en fast specialeplads eller en plads, hvor du kan sidde og læse en eftermiddag.

Læsepladser og grupperum

Aarhus og Emdrup:

AU Library Nobelparken har 7 grupperum, der kan bookes via skranken. Rummene kan bookes for 4 timer ad gangen, og med adgang til at booke en uge frem.

I Emdrup er der indrettet læse- og gruppearbejdspladser i og omkring Aulaen i bygning A og i den døgnåbne del af biblioteket

Fast læseplads/specialeplads

Specialepladser i Aarhus:

Her kan du finde informationer om specialepladsansøgning på de uddannelser, der tilbyder dette.

Døgnåbne biblioteker

Bibliotekerne på Arts er døgnåbne for studerende med tilknytning til Arts.

Lokalebooking

Som studerende på Arts har du mulighed for at reservere ledige undervisningslokaler hjemmefra via Student Portal.