3. semester

Undervisning efterår 2018

Undervisningen starter i uge 36 i efteråret 2018. 

Her finder du læseplanen for 3.semester, efterår 2018

Der kan komme ændringer løbende. Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.  

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at det afhænger af, om du læser på Rehabiliteringslinjen eller Prioriteringslinjen, om du skal følge kurset 'Neurorehabilitering' eller kurset 'MTV-projekt'. Vær også opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.

 

Særligt om valgfag

På 3.semester skal du følge et valgfagskursus på 15 ECTS. 
Du kan vælge et valgfag med metodisk indhold eller et valgfag med tematisk indhold.  

Undervisnings- og eksamensform vil fremgå af Kursuskataloget og afhænger af, hvilket valgfagskursus du følger.  

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.  

Eksamen vinter 2018-19

 

Ordinær eksamen

Her finder du en samlet ENDELIG oversigt over 3.semester på Kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab:

ENDELIG eksamensplan for vinter 2018-19

Bemærk, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra ca. 1. oktober.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.   

 

 

 

368519 / i40