Særlige eksamensvilkår

Hvad er særlige eksamensvilkår?

Har du en funktionsnedsættelse eller andre særlige udfordringer, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. 

Særlige vilkår til eksamen kan for eksempel være mere tid til eksamen eller enelokale. 


Ansøgning om særlige eksamensvilkår

Du søger om særlige eksamensvilkår ved at sende en ansøgning om dispensation. 

Søg om særlige eksamensvilkår her (åbner side på mitstudie.au.dk).

Det er studienævnet på din uddannelse, der vurderer, om du kan få særlige eksamensvilkår. 

Husk at søge i god tid inden eksamen. 

Sådan søger du: kronisk funktionsnedsættelse

5 trin i din ansøgning

 1. Gå til ansøgningsformularen i mitstudie.au.dk og log på
 2. Udfyld dine kontaktoplysninger
 3. Skriv hvad du søger særlige eksamensvilkår til
 4. Begrund din ansøgning 
 5. Vedhæft dokumentation - det skal fremgå, at din funktionsnedsættelse er kronisk. 

Studienævnet behandler din ansøgning i forhold til alle de eksamener, du mangler på din uddannelse. 

Bliver din ansøgning godkendt behøver du ikke søge igen til kommende eksamensperioder. 

Det gælder både ordinære eksamener og evt. re-eksamener.


Søg igen hvis du starter på en ny uddannelse

Starter du på en ny uddannelse, skal du søge om særlige eksamensvilkår igen.

Det gælder også, når du går fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Sådan søger du: tidsbegrænset funktionsnedsættelse

5 trin i din ansøgning

 1. Gå til ansøgningsformularen i mitstudie.au.dk og log på
 2. Udfyld dine kontaktoplysninger
 3. Skriv hvad du søger særlige eksamensvilkår til
 4. Begrund din ansøgning 
 5. Vedhæft dokumentation - perioden for din funktionsnedsættelse skal fremgå. 

Studienævnet behandler din ansøgning i forhold til alle de eksamener, der er i den periode, hvor du har din tidsbegrænsede funktionsnedsættelse.

Du skal søge studienævnet igen, hvis du: 

 • ønsker særlige eksamensvilkår til eksamener, der ligger uden for den periode, du oprindeligt fik særlige eksamensvilkår til.

Får du godkendt særlige eksamensvilkår gælder det både ordinære eksamener og evt. re-eksamener.

 

Har du en akut opstået funktionsnedsættelse?

Søg om særlige eksamensvilkår så hurtigt som muligt, hvis du får en akut funktionsnedsættelse. 

Det kan for eksempel være en skade eller følgerne af en operation. 


Søg igen hvis du starter på en ny uddannelse

Starter du på en ny uddannelse, skal du søge om særlige eksamensvilkår igen.

Det gælder også, når du går fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Eksempler på funktionsnedsættelser du kan få hjælp til

Her kan du se eksempler på forskellige funktionsnedsættelser. Og i kolonnen 'praksis' kan du se, hvad studienævnene normalt tilbyder, hvis din ansøgning bliver godkendt. 

Skemaet er kun vejledende. Studienævnene vurderer hver enkelt ansøgning individuelt.    

Udfordring

Praksis

Dokumentation

Dysleksi

Ekstra tid og it-hjælpemidler

Læsepædagogisk udredning

Håndskader og lignende

Ekstra tid hvis skaden medfører nedsat skrivehastighed

Lægeerklæring, evt. speciallægeerklæring

Rygskader og lignende

Hæve-sænkebord eller ekstra tid til pauser fra siddende stilling, hvis rygskaden er dokumenteret tilstrækkelig alvorlig

Lægeerklæring, gerne speciallægeerklæring

ADHD/ADD

Ekstra tid hvis der er dokumenterede vanskeligheder med f.eks. koncentrations- og overbliksbesvær samt let afledelighed

Lægeerklæring, gerne speciallægeerklæring

Graviditet

Ekstra tid til pauser fra siddende stilling, når eksamen falder indenfor de sidste 8 uger af graviditeten

Vandrejournal

Amning

Ekstra tid til amning af børn op til 6 måneder, hvis eksamen varer over tre timer. Dog kun hvis tiden udnyttes til formålet.

Fødselsattest

Særlige eksamensvilkår før 1. september 2021

Har du fået godkendt en ansøgning om særlige eksamensvilkår før 1. september 2021,  gælder din ansøgning ikke for hele uddannelsen. 

Derfor skal du søge igen. Din nye ansøgning vil så gælde for resten af din uddannelse. 

Ansøgningsfrist


 • Løbende ansøgningsfrist
 • Hvis du vil være sikker på at få din sag på et bestemt møde i studienævnet, skal vi have din ansøgning senest 4 uger før mødet
 • Se planlagte studienævnsmøder