Eksamen


I venstremenuen kan du finde generelle oplysninger om eksamen.

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. Læs derfor AU prøveregler.

Dine personlige eksamensresultater finder du elektronisk på https://mit.au.dk/, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.