Studieportalen for

Ha(JUR.) & Cand.Merc.(JUR.)

Genveje

  • Tidligere eksamensopgaver
  • Eksamensplaner
  • Digital eksamen
  • Bachelor- og kandidatafhandling
  • Valgfag bachelor og kandidat
  • Skema/Timetable
  • Karriereservice for studerende
Kontakt Studievejledningen
Kontakt Aarhus BSS Student Services
IT og support

Udveksling

Udveksling og praktik i udlandet. Læs om dine muligheder.

Praktik

Opnå en dybere forståelse for dit fagområde.

Styrk dit studieliv

Find redskaber til at øge din studietrivsel.