PC/Skriftlig Eksamen

Der afholdes skriftlig eksamen med og uden PC. Ved eksaminer med alle tilladte hjælpemidler, bliver alle som udgangspunkt tilmeldt skriftlig eksamen med PC.

De fleste skriftlige eksaminer afholdes som digital eksamen

Retningslinjer

1.  Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver.

2.  Eksamenssted oplyses i eksamensplanen.

3.  Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30 og 8.50. Eksamen starter kl. 9.00

5.  Studerende, der er tilmeldt PC-eksamen, skal selv medbringe PC samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser mv. - dvs. alt udstyr, som kræves for at få PC’en til at fungere. Der henvises til de udstedte retningslinjer.

6.  Medbring kun det tilladte og mest nødvendige til prøverne. Der vil normalt blive foretaget taskeeftersyn, og det sinker igangsætningen af eksamen, hvis for mange ting skal sorteres fra.

7.  Husk, at intet må lånes hos "NABOEN", når prøven først er i gang.