Mundtlig eksamen

Statskundskab:

Der findes to slags mundtlige eksaminer:

Mundtlig med synopsis

Eksaminationen varer ca. 20-30 minutter fordelt ligeligt mellem eksamination i synopsis (800 – 1.200 ord, svarende til ca. 2-3 sider) og i det generelle pensum. Det er tilladt at medbringe synopsis.

Mundtlig med forberedelse

Der vil være ca. 30 minutter til at forberede svaret på det eksamensspørgmål man trækker, uden hjælpemidler. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Udover ovenstående kan der være forskellige former på de forskellige fag, så derfor er det vigtigt altid at orientere sig i det aktuelle fag i kursuskataloget.

Økonomi:

Læs mere om mundtlig eksamen på Økonomi på studieportalen for økonomi.