News

Hvis du bliver syg til eksamen

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg, når du skal til eksamen.

Hvis du i ugerne op til eksamen eller på selve eksamensdagen bliver syg og derfor ikke er i stand til at gå til eksamen, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på.

Afmelding af eksamen
Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor du er tilmeldt undervisningen. Du vil kan framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen via din selvbetjening. Hvis eksamen løber over flere dage, regnes fristen fra 1. eksamensdag.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Sygdom ved selve eksamen
Hvis du i dagene op til eller på selve eksamensdagen ikke er i stand til at gå til eksamen, skal du framelde dig eller forlade eksamen. Hvis det sker, skal du straks kontakte din læge for at få en lægeerklæring, der dokumenterer at du er syg. Husk, du bruger et eksamensforsøg, hvis du gennemfører eksamen trods sygdom og det ses ikke som en formildende omstændighed, at du forsøgte trods sygdom.

Eksamensforsøg
Du har tre prøveforsøg til at bestå en eksamen. Du kan i helt særlige tilfælde få dispensation til et fjerde prøveforsøg, hvis du kan dokumentere det vi kalder usædvanlige forhold i nær tilknytning til ét af de tre afviklede prøveforsøg.

Vi kan ikke opstille en komplet liste over usædvanlige forhold. Men det kan defineres som en pludseligt opstået situation, såsom sygdom eller tab af en nærtstående i umiddelbar tilknytning til eksamen. Et usædvanligt forhold skal dokumenteres, typisk i form af en lægeerklæring.

Hvis du er i er tvivl om, hvordan du skal forholde dig eller har behov for sparring omkring uddannelsen regler eller dit studieforløb, kan du altid kontakte studievejledningen.