Campus 2.0 for studerende

AU’s bestyrelse vedtog i februar den endelige masterplan for AU’s fysiske udvikling, herunder for den nye universitetsby, og der er derfor nu sat gang i fakulteternes flytteforberedelser. I foråret 2019 skal Aarhus BSS’ konkrete behov i den nye universitetsby afklares helt ned på lokaleniveau. Afklaringen skal ske allerede umiddelbart før sommerferien, og der er derfor etableret en projektorganisation med deltagelse af AU Økonomi og Bygninger, FEAS, Rambøll, TRANSFORM og fakultetet.

Afklaringen af fakultetets behov tager afsæt i de mange værdifulde input, som fakultetet modtog i forbindelse med efterårets høring, kombineret med analyser af eksisterende og kommende behov ift. kontorer, auditorier, undervisningslokaler, studiemiljøområder, lokaler til konferencer og arrangementer, bibliotek, spisesteder mv. Medarbejdere og studerende vil løbende blive inddraget i forårets proces.

Efter sommerferien og frem mod november vil der blive udarbejdet mere tekniske beskrivelser af behovene helt ned på lokaleniveau. Herefter gennemføres et udbud som en totalentreprise, hvilket indebærer, at der frem mod efteråret 2020 vil køre en forhandlingsrunde med de entreprenører, som vælger at byde ind på opgaven. Aarhus BSS forventes at flytte ind i Universitetsbyen i starten af 2025.

Gennem hele processen og frem til flytningen vil relevante fora og institutterne blive holdt løbende orienteret. Der vil desuden blive kommunikeret om processen her på fakultetets Campus 2.0-hjemmeside.

 

Har du spørgsmål om Campus 2.0 kontakt:

Henrik Friis Bach     
hfbach@au.dk  
Telefon: +4593508418