Til mentees

Deadline for tilmelding og obligatoriske aktiviteter

  • Tilmeld dig Aarhus BSS mentorordning senest mandag den 5. februar.
  • For studerende i Herning: Deltag i opstartaften, hvor du første gang møder din mentor, tirsdag den 13. februar.
  • For studerende i Aarhus: Deltag i opstartaften, hvor du første gang møder din mentor, torsdag den 22. februar.

Kom godt fra start på dit studie

Igen i år tilbyder studievejledningen ved Aarhus BSS studerende, som er på deres 2. semester, muligheden for at få tilknyttet en mentor.

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at en ældre studerende (mentor) frivilligt hjælper og stiller sine værdifulde erfaringer til rådighed for en studerende på 2. semester (mentee). Så hvis du har du lyst til at lære mere om dig selv og samtidig har mod på at blive udfordret og hjulpet godt på vej af en ældre studerende med viden og studieerfaring, så er mentorordningen noget for dig.

Hvad er en mentor?

En mentor er en bachelorstuderende eller kandidatstuderende, som frivilligt stiller sig selv, sin viden og erfaringer til rådighed for sin mentee. Et mentorforløb tager udgangspunkt i mentees udvikling, og mentorforløbet kan således handle om mange forskellige ting.

Alle mentorer gennemgår en grundig uddannelse, hvor de får værktøjer, der ruster dem til at opbygge en god relation med dig, skabe et godt forløb med fokus på din udvikling.

Mentorforløbet strækker sig over et semester. Hvor og hvornår du og din mentor mødes er op til jer, men oplagte steder kunne være i en AU kantine, til en gåtur i uni-parken eller på en café.

Deltag i opstartsaftenen

Opstartsaftenen er bligatorisk at deltage i for både mentorer og mentees: 

  • For studerende i Herning: Vi holder opstartsaften d. 13. februar 2023 for studerende.
  • For studerende i Aarhus: Vi holder opstartsaften d. 23. februar 2023.

Opstartsaftenen er dig og din mentors første skridt på vejen mod at skabe en god relation. Over en kop kaffe og et stykke kage bliver i for første gang introduceret til hinande, og sammen skal I lave en forventningsafstemning, hvad du som mentee gerne vil have ud af mentorforløbet.

Hvordan får jeg en mentor?

Vi skal modtage din tilmelding senest d. 5. februar 2023. Du vil modtage svar, om vi kan tildele dig en mentor senest den 8. februar.

Vi bestræber os på at tildele dig en mentor med samme uddannelsesbaggrund som dig selv. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, vil du blive tildelt en mentor fra en beslægtet uddannelse - fx hvis du læser samfundsfag, kan du tildeles i mentor fra Statskundskab. 

Hvis vi, mod forventning, ikke kan tilbyde dig en plads i mentorordnigen, kontakter vi dig og tilbyder en snak om, hvilke muligheder der så kan være.

Behandling af personoplysninger

Når du deltager, som mentor eller mentee, i Aarhus BSS mentorordning 2024, bliver dine personlysninger behandlet. Formålet er at vurdere mentorordningens effekt på fastholdelse af studerende. Du kan læse mere om Aarhus Universitets behandling af dine personoplysninger her.

Kontakt

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har spørgsmål om Aarhus BSS mentorordning?
Skriv til studievejledningen ved Aarhus BSS med din AU-mail (post@au.dk): studievejledning.bss@au.dk