Til mentorer

Tanken bag

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at en ældre studerende (mentor) frivilligt hjælper og stiller sine værdifulde erfaringer til rådighed for en studerende på 2. semester (mentee). Et mentorforløb kan således handle om mange forskellige ting. Mentorerne er således med til at sikre at nye studerende får en god start på deres studieliv.

Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studiemiljø og fastholdelse af studerende. 

Hvad får jeg ud af det?

En mentor arbejder frivilligt og ulønnet. Du skal først og fremmest være motiveret til at gøre en forskel og have lyst til at hjælpe en ny studerende godt i gang med studielivet. Du skal være indstillet på at lytte og spørge til din mentees situation – og du skal være klar til at dele ud af dine værdifulde erfaringer.

Tidligere mentorer fortæller, at de oplever en personlig og faglig udvikling gennem mentorordningen. På det personlige plan oplever mange en glæde ved at gøre en forskel og følge sin mentees udvikling. Fagligt vil du blive udfordret og skulle forholde dig til uventede emner og problemstillinger, som du gennem vores gratis mentoruddannelse bliver klædt på til at håndtere.

Mentoruddannelse

Hvis du får rollen som mentor, er det obligatorisk at deltage i vores mentoruddannelse, der er særligt udviklet til mentorordningen. Uddannelsen bygger på mange års erfaringer og videndeling på tværs af Aarhus Universitet.

Som mentor får du en intensiv uddannelse, der styrker dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Der fokuseres ikke blot på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, men også på kompetenceudvikling i kraft af samtale- og spørgeteknik således at du bedst muligt rustes til rollen som mentor.

Uddannelsen foregår i Aarhus 21. februar og i Herning den 28. februar og mentorordningen begynder i slutningen af februar, hvor vi afholder en opstartsaften i Aarhus den 23. februar og i Herning den 2. marts. Her møder du første gang din mentee, som er på bachelordelens 2. semester. Der vil være fokus på at aftale jeres første møde og have en kort snak om jeres forventning og tanker for jeres samarbejde.

Mentorformalia

Ansøgere skal som minimum være studerende på 4. semester, 6. semester eller kandidatuddannelsen. Studieanciennitet vægtes positivt.

Mentorrollen er frivillig og ulønnet.

Ved projektets afslutning modtager hver enkelt mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og -mentorrollen.

Udover den obligatoriske uddannelse består dit arbejde som mentor i samtalerne med din/dine mentee(s).

Hvor og hvornår I mødes er op til jer, men oplagte steder kunne være i en AU kantine, til en gåtur i uni-parken eller på en café.

Vi bestræber os på at tildele dig en mentee med samme uddannelsesbaggrund som dig selv. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, vil du blive tildelt en mentee fra en beslægtet uddannelse - fx hvis du læser Statskundskab, kan du tildeles i mentor fra Samfundsfag. 

Ansøgning

Du søger om at blive mentor i foråret 2023 ved at udfylde ansøgningsskemaet her.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 5. februar 2023. Ansøgere for svar senest den 8. februar.

Behandling af personoplysninger

Når du deltager, som mentor eller mentee, i Aarhus BSS mentorordning 2023, bliver dine personlysninger behandlet. Formålet er at vurdere mentorordningens effekt på fastholdelse af studerende. Du kan læse mere om Aarhus Universitets behandling af dine personoplysninger her.