Erhvervsprojekt

Erhvervsprojekt

Som studerende på bacheloruddannelsen i agrobiologi samt kandidatuddannelserne i agrobiologi, Agro-Environmental Management og EUR-Organic har du mulighed for at skrive et 15 ECTS erhvervsprojekt. Erhvervsprojektet laves i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed/organisation samt en AU-vejleder, og kan indeholde akademiske arbejdsopgaver, som man normalt ikke kan finde plads til i f.eks. et speciale eller bachelorprojekt.

 

Kursusbeskrivelse af erhvervsprojekt


Hvis du vil lave et erhvervsprojekt, skal du først tilmelde dig i selvbetjeningen som om det var et almindeligt kursus. Herefter er du selv ansvarlig for at finde en virksomhed og en AU-vejleder, og lave en projektformulering. Kontakt meget gerne kursuskoordinator Rasmus Pedersen inden du starter hele processen.

 

Inden dit projekt går i gang, skal du, din samarbejdsvirksomhed og din AU-vejleder have afklaret en række detaljer, som beskrives i en kontrakt, der sendes til kursuskoordinatoren.

Erhvervsprojekt kontrakt

 

Når du går i gang med at kontakte virksomheder, bør I som minimum komme omkring disse emner:

- Hvilket tidsrum skal erhvervsprojektet strække sig over? Projektet kan være koncentreret på et enkelt kvarter, eller fordeles på et helt semester, men bør afsluttes i samme semester som det påbegyndes.

- Hvilke arbejdsopgaver skal du udføre? Disse skal generelt være på et niveau der passer til dit uddannelsestrin. Du skal også overveje, hvad du helst vil lære noget om - dataanalyse, kundekontakt, salgsarbejde, undervisning osv.

- Hvad skal selve projektrapporten omhandle? Din AU-vejleder er hovedansvarlig for denne del af projektet, og din samarbejdsvirksomhed har ikke pligt til at bidrage.

- Må resultatet offentliggøres? Hvis ikke bør I lave en fortrolighedsaftale inden projektet starter. Hvis ikke virksomheden selv har et passende aftalepapir, kan I bruge AU's eget.

1426993 / i40