SciTech-Tinget

SciTech-Tinget (STT) er et åbent forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Natural Sciences og Technical Sceinces kan mødes og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde.

SciTech-Tinget fungerer også som bindeled mellem de studerende og fakultetsledelsen og studieadministrationen. Der afholdes møde i STT to gange hvert semester.

Læs mere om formål, møder, forretningsorden m.v. i STT's kommissorium.

Næste møde

28. februar 2022 kl. 17:15 i 1531-011 (D-01) på Institut for Matematik.

Til møder i SciTech-Tinget kan alle bidrage med punkter eller spørgsmål, både til de andre medstuderende og foreninger, eller til repræsentanterne fra ledelsen (prodekanerne på Nat og Tech) og fra Vejledning og studieinformation.

Mødet foregår fysisk på Campus (typisk Institut for Matematik) eller via Zoom, hvis fx coronarestriktioner står i vejen for fysisk fremmøde.

Mødeinvitation sendes cirka 14 dage før mødet til alle foreninger via SciTech-Tingets mailliste (som alle kan skrive sig på her: Mail-liste SciTech-Tinget.xlsx), og den deles også på SciTech-Tingets facebookside og debatforum.

Normalt varer et møde 1-1½ time. Alle opfordres til at bidrage med indhold til møderne, men det er naturligvis ikke et krav. 

Kom på mailisten

SciTech-Tingets mailliste (til mødeinvitationer og evt. anden info)

Vil du eller din forening gerne automatisk modtage invitationer til møderne i SciTech-Tinget? Så skriv dig/jer på SciTech-Tingets mailliste: Mail-liste SciTech-Tinget.xlsx (du skal logge ind med din uni-login). Du vil efter møderne også modtage mødereferatet.

Fra tid til anden kan det ske, at SciTech-Tinget sender andre informationer, som er vigtige for foreninger på Nat og Tech, ud via maillisten.

Mailliste til tilbud fra virksomheder og andre eksterne aktører

Der er mange firmaer, virksomheder, organisationer m.fl., der gerne vil i kontakt med studerende fra Nat og Tech, da I er en eftertragtet ressource på arbejdsmarkedet. De henvender sig typisk vedr. forskellige arrangementer, workshops og lign. Der er dog ingen kanaler på Nat og Tech til at formidle den slags tilbud videre ud til jer studerende, så derfor har SciTech-Tinget besluttet, at man som studerende/studenterforening kan skrive sig på denne mailliste, og så vil man (på sigt, når set-uppet kommer op at køre) modtage mails, videresendt af Nat-Tech, der handler om tilbud, arrangementer og lign. fra virksomheder og andre eksterne aktører: Mail-liste til karrierehenvendelser.xlsx

Søg tilskud til faglige arrangementer

Studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences kan søge prodekanen for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og/eller Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er to-tre uger.

Evt. spørgsmål kan rettes til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk eller 2494 0128.

Foreninger på Nat og Tech

Idékatalog til online arrangementer

Via SciTech-Tinget har studerende lavet et idékatalog til deling af gode idéer til sociale online-arrangementer blandt studerende. Tilføj gerne din bedste idé! 

Find idékataloget i google.docs her.

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget, fx hvis du eller din forening ønsker at komme med på maillisten, ved at...

Inputs og sparring på Facebook

Referater

Referater fra før 2. september 2019 er skjult pga. GDPR.