Messe: Jobs i det offentlige

Hvilke opgaver løser man egentlig som ansat i det offentlige – og hvilke kompetencer kræver det? Kom med ind bag murene og mød 10 offentlige arbejdsgivere.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 16. november 2022,  kl. 14:00 - 16:00

Sted

Foyeren Tåsingegade

Du kan som studerende, nyuddannet eller kandidat med erfaring møde styrelser, kommunale og regionale institutioner. Alle arbejdspladser har løbende behov for at ansætte højtuddannede.  

Alle arbejdspladser står klar ved stande i Tåsingegade til en snak om arbejdet i deres styrelse og de har alle ledige stillinger med. Men vær nysgerrig og spørg dem om alt mellem himmel og jord, også selvom de ikke umiddelbart lyder som om, de har netop din faglighed ansat. Man ved aldrig! 

Eventet er henvendt til dig, der har en baggrund inden for humaniora men andre uddannelsesretninger er også velkomne. 

Inden arrangementet kan du med fordel undersøge styrelserne via deres hjemmesider.  

Arrangementet afholdes i Tåsingegade i Foyeren udenfor Auditorium 1.

// DU KAN MØDE 

Styrelsen for It og Læring 

- der arbejder med at fremme den digitale udvikling på undervisningsområdet. 

Læs mere om styrelsen her: https://www.stil.dk/ 

Aarhus Kommune - Sociale Forhold og Beskæftigelse  

- er fundamentet for en samlet forvaltning, der i højere grad kan give borgerne enkle og effektive løsninger, der hænger bedre sammen – med afsæt i borgernes egne ønsker og behov. 

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/ 

Aarhus Kommune - Børn og Unge

- skaber sammen med forældre, lærere, pædagoger og ledere rammerne for, at alle aarhusianske børn og unge har tid til faglig fordybelse, at de udvikles og udfordres får en sund opvækst, så de har det bedste grundlag for at trives og få et godt og meningsfuldt liv sammen med andre.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/

Aarhus Kommune - Sundhed og Omsorg

- varetager ansvaret for sundheds- og ældreområdet i Aarhus Kommune.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/

Region Midtjylland - Socialområdet

- driver en række specialiserede bosteder og dagtilbud for mennesker med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Læs mere her: https://www.social.rm.dk/

Naturstyrelsen

- forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder.

Læs mere her: https://naturstyrelsen.dk/

Beskæftigelsesministeriet

- arbejder for at skabe de bedst mulige løsninger for det danske arbejdsmarked.

Læs mere her: https://bm.dk/

Miljøministeriet/Kystdirektoratet

- analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg.

Læs mere her: https://kyst.dk/

Skattestyrelsen 

- sikrer at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.

Læs mere her: https://www.sktst.dk/