Find

Alfabetisk

Studienævn

Hvad er en studieordning?

Som studerende er du indskrevet på en studieordning for den uddannelse, du er optaget på.

Studieordningen er vigtig for dig som studerende, fordi den fortæller dig, hvad du skal lære på de enkelte semestre og hvordan, og den beskriver de regler, der er gældende for din uddannelse. Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om, hvilke regler der er gældende for dig som studerende.

Din studieordning er det juridiske grundlag for din uddannelse. Det er i studieordningen du finder:

 • Adgangskravene til uddannelsen
 • En beskrivelse af uddannelsen og hvad du kan opnå med den
 • Beskrivelser af den viden samt de færdigheder og kompetencer, du skal oparbejde på uddannelsen
 • Overblik over uddannelsens opbygning
 • Beskrivelser af de enkelte fag, deres formål og faglige mål som du bedømmes efter til eksamen
 • Beskrivelser af de enkelte eksamener og vilkårene for dem
 • Oversigt over de generelle regler for dig som studerende

Studieordninger udarbejdes af undervisere og studerende i uddannelsesnævnet og studienævnet, og godkendes af dekanen.

Rammerne for uddannelser og studieordninger er fastsat i en række bekendtgørelser, som er bestemmelser udstedt af ministeriet.

Hvordan kan jeg se, hvilken studieordning jeg er på?

Du kan se, hvilken studieordning du er indskrevet på, ved at logge på mitstudie.au.dk og klikke dig ind på 'Min studieordning', som du finder i højre side, lige under dit skema.

Min studieordning lukker - FAQ

Min studieordning lukker - bliver jeg nu udmeldt?

Nej – at din studieordning lukker, er ikke ensbetydende med, at du bliver udmeldt.

Når din studieordning lukker, bliver du flyttet til en nyere studieordning og får mulighed for at fortsætte din uddannelse på denne studieordning. Det er din maksimale studietid, der sætter fristen for, hvornår du skal have gennemført din uddannelse. Lukningen af din studieordning påvirker ikke din maksimale studietid.

Du finder din maksimal studietid på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.  

Hvad sker der, hvis jeg bliver flyttet til en ny studieordning?

Når du flyttes til en ny studieordning, vil studienævnet foretage en konkret, faglig vurdering af, hvilke af de fag, du har bestået på din nuværende studieordning, der kan give merit for fag på den nye studieordning.

I den nye studieordning kan du i afsnittet ”overgangsregler” finde en vejledende oversigt over, hvilke fag fra den gamle studieordning, der kan give merit på den nye studieordning.

Hvis der er stor forskel på det faglige indhold i den nye og den gamle studieordning, kan du opleve, at det ikke er alle de fag eller de ECTS-point, du har bestået, der kan meritoverføres. Derved kan du risikere at skulle bestå yderligere fag og ECTS for at afslutte din uddannelse.

Bliver mine brugte prøveforsøg også overført, hvis jeg bliver overflyttet til en ny studieordning?

I nogle tilfælde. Hvis du har brugt prøveforsøg og ikke bestået en eksamen, der også findes i den nye studieordning, vil dine brugte prøveforsøg følge med, når du overflyttes.

Hvis du eksempelvis har brugt 1 prøveforsøg ved en eksamen på din studieordning, vil du tilsvarende have 2 tilbage på den nye studieordning.

Hvis du tidligere har gået til eksamen/omprøve efter din gamle studieordning og opsøger vejledning i forbindelse med eksamen på den nye studieordning, er det dit ansvar, at orientere din vejleder om, at du nu skal afvikle omprøven efter din nye studieordning.

Hvad betyder det, at der er fag, der ikke kan meritoverføres til den nye studieordning?

Du kan risikere, at du har bestået fag, der ikke kan indgå i din uddannelse, som den ser ud ifølge en ny studieordning. Hvis der er stor forskel på det faglige indhold eller det antal ECTS-point, et fag giver, i den nye og den gamle studieordning, kan du opleve, at det ikke er alle fag og/eller ECTS-point, du har bestået, der kan meritoverføres.

Bliver min maksimale studietid udsat, hvis jeg ved en overflytning mister ECTS-point?

Hvis du i forbindelse med overflytning til en nyere studieordning skal tage et eller flere nye fag, vil du få udsat din maksimale studietid, sådan at du har mulighed for at følge undervisning og aflægge eksamen i det/de nye fag.

Som hovedregel vil udsættelsen give dig mulighed for at aflægge tre eksamensforsøg på de nye fag, men i tilfælde hvor der kun udbydes omprøve én gang årligt, vil du kun have mulighed for at aflægge to prøveforsøg. Hvis du i den situation har brug for et tredje prøveforsøg, kan du søge om at gå til en særligt oprettet omprøve.

Kan jeg søge om dispensation til ikke at blive overflyttet til en ny studieordning?

Nej. Når en studieordning lukkes, omfatter det alle studerende, der er indskrevet på studieordningen. Du vil altså også blive overflyttet, hvis du er eller har været på barsel, sygeorlov eller har andre usædvanlige forhold, der gør, at du ikke kan afslutte dine sidste eksamener, inden studieordningen lukker. Det gælder også, hvis du tidligere har fået dispensation til at følge en individuel studieplan.

Har du tidligere fået dispensation til en individuel studieplan, bør du kontakte en studievejleder for at få vejledning, da der kan være brug for at lægge en ny studieplan.

Kan jeg blive overflyttet til den nye studieordning, før den gamle lukker?

Ved du allerede nu, at du ikke vil kunne afslutte dine sidste eksamener inden for de frister, der fremgår af udfasningsplanen, kan du selv anmode om at blive flyttet til en nyere studieordning. Du skal sende en anmodning via dispensationsformularen i din studieselvbetjening (mit.au.dk).

Hvad gør jeg, hvis der ikke længere udbydes undervisning i de fag, som jeg mangler på min nuværende studieordning?

Selvom der ikke længere udbydes undervisning i visse fag på den studieordning, du er indskrevet på, kan det stadig være muligt at gå til eksamen i fagene. Det vil fremgå af udfasningsplanen i din studieordning.

Dine muligheder for at gå til eksamen i fagene afhænger af, om du tidligere har fulgt undervisning i faget og om du tidligere har deltaget i eksamen eller ej. Dine muligheder afhænger af, hvilken af de tre nedenstående kategorier, du hører i:

 1. Hvis du har fulgt undervisningen tidligere og aflagt et eller flere prøveforsøg

  Du har fortsat mulighed for at gå til omprøve i faget, så længe der udbydes eksamen i faget (ifølge udfasningsplanen i din studieordning) og såfremt du ikke har brugt alle dine prøveforsøg. 
 2. Hvis du har fulgt undervisningen tidligere, men ikke aflagt prøveforsøg

  Sidste udbud af den ordinære prøveform i et fag ligger i umiddelbar forlængelse af det sidste udbud af undervisning. Udbydes undervisningen for sidste gang i et fag i forårssemesteret 2019, så udbydes den ordinære prøve for sidste gang ved sommereksamen 2019, og derefter er det kun omprøven, der udbydes i omprøveterminen (indtil eksamen udbydes for sidste gang). Hvis der kun er én prøveform i faget, er det den prøve, der udbydes i omprøveterminen.
  For at blive tilmeldt omprøven, skal du søge dispensation, da tilmelding til omprøven forudsætter, at du har aflagt forsøg ved den ordinære prøve. Læs mere her.
 3. Hvis du ikke har fulgt undervisningen tidligere og ikke har aflagt eksamensforsøg

  Du kan selv læse op til eksamen og gå til omprøven i faget. For at blive tilmeldt omprøven, skal du søge dispensation, da tilmelding til omprøven forudsætter, at du har aflagt forsøg ved den ordinære prøve. Læs mere her.

Du kan også anmode om at blive overflyttet til en nyere studieordning og ansøge om merit for de fag, du har bestået på din nuværende studieordning. Derved kan du følge undervisningen på den nyere studieordning og aflægge eksamen efter denne.

Tidligere studieordninger

I søgemodulet øverst på siden finder du kun de nuværende studieordninger. Hvis du har brug for en ældre version af en studieordning, kan du henvende dig til Studiecenter Arts