Studievejledning på Arts

Studievejlederne

Studievejlederne ved noget om de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser.
Tal fx med dem om:

  • Dine personlige studieforhold
  • Din studieplan
  • Fagspecifikke forhold
  • Udfordringer, du møder som studerende

En del af studievejlederne er selv studerende, og du finder dem tæt på uddannelsesstederne i Aarhus og Emdrup.

Studiecenter Arts

Medarbejderne i studiecentret ved noget om de praktiske og administrative forhold for studerende.

Tal fx med dem om:

  • Undervisning og eksamen – frister, tilmelding, datoer osv.
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Verificering af eksamensudskrift
  • Brightspace (tidligere Blackboard)
  • Timeplaner
  • Generelle regler og formalia

Du finder dem i studiecentrets afdelinger i Aarhus og Emdrup.

Master- hel-på-del- og tompladsstuderende

Hvis du har spørgsmål eller brug for en samtale om ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af din uddannelse, skal du kontakte:

Hvis du har spørgsmål om studiestart, undervisning eller eksamen, skal du kontakte: