Regler og vejledninger for studerende på Arts

Her finder du bl.a. information om regler for studiefremdrift, hvad du gør ved
sygdom eller barsel og hvordan du søger forhåndsgodkendelse eller merit.