Efter- og videreuddannelse

Her finder du information om studiestart, undervisning og eksamen,
hvis du er master-, tomplads- eller hel-på-del-studerende.