Kom til Arts Uddannelsesdag 2022

Prodekan Niels Lehmann opfordrer interesserede studerende til at tilmelde sig Arts uddannelsesdag den 15. marts på Godsbanen i Aarhus

Jeg har glædet mig til igen at kunne byde medarbejdere og studerende på Arts, velkommen til Arts Uddannelsesdag, hvor gode idéer og erfaringer udveksles på tværs af fagligheder.

Oven på en alt for lang periode med afsondring, nedlukning og isolation sætter Uddannelsesdagen 2022 fokus på Arts og vores rolle og bidrag til den omgivende verden.

På Arts har vi en lang tradition for at tænke i forbedringer og for at følge op på problemer, der måtte vise sig i det kvalitetsarbejde, vi har praktiseret i mange år. Det er med afsæt i denne dybtfølte forbedringsvilje, at vi har fastlagt temaet for uddannelsesdagen 2022; ”Det særligt humanistiske” i perspektivet Arts og den omgivende verden.

Vi tager afsæt i de nære erfaringer, men har udblik til det brede uddannelseslandskab, vi indgår i, og de politiske og samfundsmæssige diskussioner, som bølger omkring os. Vi kommer til at høre indlæg fra tidligere studerende om deres erfaringer i offentlige og private virksomheder, eksterne eksperters blik på humanister og hvad humaniora særligt kan bidrage med og hvordan vi som uddannelsesinstitution kan bidrage til at gøre dette tydeligere.

Hvordan italesætter vi det særligt humanistiske overfor det omgivende samfund, både overfor kommende arbejdsgivere og kommende studerende. Så vi selv, såvel om vores omverden, får øjnene op for humanioras vigtige bidrag i verden. Vores studerendes perspektiver på det særligt humanistiske er centrale for hele dagens tema og debat.

Jeg opfordrer herned interesserede studerende til at tilmelde sig og deltage aktivt på uddannelsesdagen den 15. marts på Godsbanen i Aarhus https://events.au.dk/uddannelsesdag22

Jeg glæder mig til en dag fuld af spændende oplæg og gode drøftelser i uddannelsernes tegn.

Vel mødt!
Niels Lehmann, Prodekan for uddannelse, Arts