Nye rammer for specialevejledningsplaner på Arts

Fra og med sommereksamen 2022 sker der ændringer i rammerne for vejledningsplaner på specialet.

Ændringerne sker for at sikre, at du som specialestuderende har en godkendt opgaveformulering  for specialet inden du starter på et prøveforsøg.

Hvad er nyt?

For at sikre, at du kommer godt i gang med dit speciale – både på 1. og eventuelt efterfølgende prøveforsøg – iværksættes følgende tiltag: 

  • Arts Studier kontakter dig, hvis du ikke indsender en vejledningsplan med en opgaveformulering. Dette for at sikre at du har en godkendt vejledningsplan inden specialeperiodens start.
  • Du skal uploade din godkendte vejledningsplan som bilag ved aflevering af specialet. Hvis du ikke tidligere har fået godkendt en vejledningsplan, bruger du et prøveforsøg og du har ikke mulighed for at få dit speciale bedømt, hvis du ikke uploader planen som bilag ved aflevering.
  • Hvis du bruger et prøveforsøg på specialet, vil du få tid mellem specialeforsøgene til at udarbejde en revideret vejledningsplan inklusive ændret opgaveformulering. Det betyder konkret at dit 2. og 3. prøveforsøg først igangsættes 14 dage efter afleveringsfristen på det tidligere forsøg. De 14 dage skal bruges til at udarbejde en ændret opgaveformulering i samarbejde med din vejleder. Afleveringsfristen på det nye forsøg er 3 måneder efter de 14 dages udløb.

Hvem gælder det for?

De nye rammer gælder alle studerende, der påbegynder et nyt specialeforsøg efter den 1. juni 2022. Hvis de nye rammer kan blive relevant for dig, vil du blive direkte kontaktet på din au-mail med information.

Særligt om ændring af opgaveformulering på 2./3. prøveforsøg

Ligesom tidligere, skal man som studerende ændre sin opgaveformulering for specialet på 2./3. prøveforsøg. Som noget nyt afsættes der nu tid mellem prøveforsøg til, at du i samarbejde med din vejleder kan ændre specialets opgaveformulering. Din vejleder vil hjælpe dig med at lave en tilstrækkelig ændring i opgaveformuleringen. I denne forbindelse vil skabelonen for vejledningsplaner på 2./3. prøveforsøg blive opdateret, så du her skal angive både din tidligere og ændrede opgaveformulering.

Har du spørgmål?

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Studiecenter Arts.