Civilingeniør (bachelor) i Bioteknologi

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er en 3 årig uddannelse normeret til 180 ECTS point, som bestå af kurser inden for ingeniørvidenskab og naturvidenskab, projekter og valgfrie kurser.

Kursusrækkefølgen på den uddannelse finder du i studiediagrammet nedenfor. Beskrivelse af indholdet i de enkelte kurser finder du ved at klikke på et kursus i diagrammet.

Valgfagskurser

Når du skal vælge dine valgfag, anbefales det at du orienterer dig i kursuskataloget.

Som studerende er det vigtigt at du selv vurdere hvilke kurser og faglig specialisering du ønsker. Når du skal vælge valgfag, så husk at det er dit ansvar at tjekke om du har de rette forudsætninger for at følge kurset.

Du skal være opmærksom på at hvis du ønsker valgfag som udbydes af andre institutter så kræver det, med mindre kurset har en generel forhåndsgodkendelse, at du søger om gæstefag.

Nedenstående valgfagspakker skal ses som inspiration til, hvordan du som studerende kan opbygge din studieplan. Bemærk, at både kurser og pakker udelukkende er tænkt som forslag, da du skal vælge ud fra hvilke kurser du finder interessant.

Industrial Biotechnology

Organic Chemistry II: Reaction Mechanisms

10 ECTS

4. semester

Forår

Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og  identifikation

10 ECTS

5. semester

Efterår

Mikrobiel økologi*

10 ECTS

6. semester

Forår

* Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og identifikation bør tages før Mikrobiel økologi, men det er intet krav.

Food and Agricultural Biotechnology

Fødevaremikrobiologi og projekt 2

10 ECTS

4. semester

Forår

Fødevarekemi

10 ECTS

5. semester

Efterår

Genetik og avl

10 ECTS

6. semester

Forår

Environmental Biotechnology

Mikrobiel økologi

10 ECTS

4. semester

Forår

Grundlæggende miljøteknologi

10 ECTS

5. semester

Efterår

Klima- og miljøkemi*

10 ECTS

6. semester

Forår

* Klima- og miljøkemi er ok uden Uorganisk kemi I 

Cellular Model Systems and Bioinformatics

Genomanalyse og statistik

10 ECTS

4. semester

Forår

Bioinformatik og programmering

10 ECTS

5. semester

Efterår

Proteiner og deres interaktioner*

10 ECTS

6. semester

Forår

* Proteiner og deres interaktioner er ok uden Biomolekylær struktur og funktion

Medical Biotechnology

Human fysiologi

10 ECTS

4. semester

Forår

Biomolekylær struktur og funktion

10 ECTS

5. semester

Efterår

Medicinalkemi I

10 ECTS

6. semester

Forår

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Studievejledning

First point of contact. Har du spørgsmål til uddannelsesregler, studieplaner, kursusvalg, dispensationer og personlige sager, der påvirker dit studie.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Kontakt:
Karin Stenderup
Lektor

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.