Civilingeniør (bachelor) i Kemiteknologi

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er en 3 årig uddannelse normeret til 180 ECTS point, som bestå af kurser inden for ingeniørvidenskab og naturvidenskab, projekter og valgfrie kurser.

Kursusrækkefølgen på den uddannelse finder du i studiediagrammet nedenfor. Beskrivelse af indholdet i de enkelte kurser finder du ved at klikke på et kursus i diagrammet.

Valgfagskurser

Når du skal vælge dine valgfag, anbefales det at du orienterer dig i kursuskataloget.

Som studerende er det vigtigt, at du selv vurderer, hvilke kurser og faglig specialisering du ønsker. Når du skal vælge valgfag, så husk at det er dit ansvar at tjekke, om du har de rette forudsætninger for at følge kurset.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker et valgfag som udbydes af andre institutter, så kræver det, med mindre kurset har en generel forhåndsgodkendelse, at du søger om gæstefag.

Her kan du se en liste over forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående valgfagspakker skal ses som inspiration til, hvordan du som studerende kan opbygge din studieplan. Bemærk, at både kurser og pakker udelukkende er tænkt som forslag, da du skal vælge ud fra hvilke kurser du finder interessant.

Pakke 1: Materialeteknologi

Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer

10 ECTS

4. semester

Forår

Materialekemi I

10 ECTS

5. semester

Efterår

Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi

10 ECTS

6. semester

Forår

Pakke 2: Kemisk procesteknologi

Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer

10 ECTS

4. semester

Forår

Strukturkemi I +

Nanokarakterisering

5 ECTS +

5 ECTS

5. semester

Efterår

Strukturkemi II +

KBTTFI-01 Termodynamik for ingeniører

5 ECTS +

5 ECTS

6. semester

Forår

Pakke 3: Miljøteknologi

Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer

10 ECTS

4. semester

Forår

Grundlæggende miljøteknologi 

10 ECTS

5. semester

Efterår

Klima- og miljøkemi

10 ECTS

6. semester

Forår

Pakke 4: Energiteknologi

Modeling I: Chemical Bonding and Spectroscopy

10 ECTS

4. semester

Forår

Physical Chemistry II: Reaction Dynamics

10 ECTS

5. semester

Efterår

Organic chemistry II: Reaction mechanisms

10 ECTS

6. semester

Forår

Pakke 5: Bioteknologi

Generel molekylærbiologi og biokemi

10 ECTS

4. semester

Forår

Cellular Metabolism and Biocatalysis

10 ECTS

5. semester

Efterår

Bioteknologisk produktion

10 ECTS

6. semester

Forår

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Tompladsordningen

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes på Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Studievejledning

First point of contact. Har du spørgsmål til uddannelsesregler, studieplaner, kursusvalg, dispensationer og personlige sager, der påvirker dit studie.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Kontakt:
Jacopo Catalano
Lektor

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.