Forhåndsgodkendte kurser

Bachelor i Bioteknologi

Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mitstudie.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Kursus Udbyder
Fødevarekemi Institut for Fødevarer
Mikrobiel økologi Institut for Biologi
Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og identifikation Institut for Biologi
Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer Institut for Kemi
Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug delivery Institut for Kemi
Human Fysiologi Institut for Biomedicin
Immunologi og mikrobiologi Institut for Biomedicin
Molekylærbiologi II Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Biomolekylær struktur og funktion Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Bioinformatik og programmering Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Fra celler til organismer Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Proteiner og deres interaktioner Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Molekylære processer i cellen Institut for Molekylærbiologi og Genetik
BITVIT1-01 Vitaminer og næring Institut for Bio- og Kemiteknologi
BITVIT2-01 Vitaminer og næring 2 Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTVPR-01 Videregående procesteknik Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTKMT-01 Kemometri - Anvendt multivariat dataanalyse Institut for Bio- og Kemiteknologi
BKTMBT-01 Membranteknologi Institut for Bio- og Kemiteknologi
BITSPT-01 Spildevandsrensning - Processer og teknik Institut for Bio- og Kemiteknologi
BITFSB-01 Filamentøs svampe bioteknologi Institut for Bio- og Kemiteknologi
BITMPD-01 Mikrobiel procesdesign Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTTFI-01 Termodynamik for ingeniører Institut for Bio- og Kemiteknologi
Grundlæggende miljøteknologi Institut for Bio- og Kemiteknologi

Bachelor i Kemiteknologi

Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mitstudie.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Kursus Udbyder
Fødevarekemi Institut for Fødevarer
Klima- og miljøkemi Institut for Kemi
Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer Institut for Kemi
Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug delivery Institut for Kemi
Materialekemi I Institut for Kemi
Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi Institut for Kemi
Bioteknologisk produktion Institut for Bio- og Kemiteknologi
KETPSE-01 Praktisk syntese for ingeniører Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTVPR-01 Videregående procesteknik Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTKMT-01 Kemometri - Anvendt multivariat dataanalyse Institut for Bio- og Kemiteknologi
BKTMBT-01 Membranteknologi Institut for Bio- og Kemiteknologi
BITSPT-01 Spildevandsrensning - Processer og teknik Institut for Bio- og Kemiteknologi
KBTTFI-01 Termodynamik for ingeniører Institut for Bio- og Kemiteknologi

Kandidat i Kemi- og Bioteknologi

Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mitstudie.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Kursus Udbyder Kommentar
Food Structure and Enzymes Molekylær ernæring og Fødevareteknologi     Kun for Bioteknologi-studerende
Bioactive Food Components (kandidat) Molekylær ernæring og Fødevareteknologi     Kun for Bioteknologi-studerende
Food Quality and Technology (kandidat) Molekylær ernæring og Fødevareteknologi     Kun for Bioteknologi-studerende
Food Science (kandidat) Molekylær ernæring og Fødevareteknologi   Kun for Bioteknologi-studerende
BITVIT1-01 Vitaminer og næring Diplomuddannelsen i Bioteknologi Kun for Bioteknologi-studerende
BITVIT2-01 Vitaminer og næring 2 Diplomuddannelsen i Bioteknologi Kun for Bioteknologi-studerende